Skip to content

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce 2023. gada 7. septembrī

Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” paziņo, ka Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valde 2023. gada 11. jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu par biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce notiks 2023. gada 7. septembrī plkst. 15.00 LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā. Biedriem tiks nodrošināta iespēja piedalīties arī tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu.

Darba kārtībā:
1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
4. Prezidenta ziņojums
5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. Situācija ar veselības aprūpes finansējumu Latvijā
8. Sadarbības veicināšana starp veselības un sociālo sektoru pacientu aprūpes uzlabošanai

Biedriem, kuri piedalīsies KLĀTIENĒ, LĀB biedru pilnvarotajām personām un LĀB juridiskajiem biedriem reģistrācija Skolas ielā 3, Rīgā, sāksies plkst. 14.00.
Lūdzam biedrus līdz 2023. gada 5. septembrim reģistrēt savu dalību LĀB informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list
Juridisko biedru un biedru pilnvarnieku dalība biedru sapulcē var notikt tikai klātienē.

Biedriem, kuri piedalīsies sapulcē TIEŠSAISTĒ, pieslēgšanās biedru sapulcei no plkst. 14.15 notiks, izmantojot autentifikāciju www.latvija.lv un LĀB informatīvo sistēmu https://is.arstubiedriba.lv/biedriem, kurā tikai biedriem būs pieejama Zoom pieslēguma saite biedru sapulcei. Biedriem uz reģistrētajām e-pasta adresēm tiks izsūtīts skaidrojums par pieslēgšanos un attālinātu dalību biedru sapulcē.
Lūdzam pieslēgšanos sākt savlaicīgi, lai reģistrācijas process neaizkavētu sapulces norisi!

Ja biedru pilnsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2023. gada 10. oktobrī, plkst. 15.00, gan klātienē, gan tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu.

Ja 2023. gada 7. septembrī biedru sapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, sapulcējušies biedri tiks aicināti noklausīties priekšlasījumus un piedalīties diskusijā. Priekšlasījumu tēmas tiks izziņotas pēc 22. augusta. Par piedalīšanos tiks piešķirti tālākizglītības punkti resertifikācijai. Pasākuma norise plānota aptuveni līdz plkst. 18.00.

Rīgā, 2023. gada 2. augustā

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” valdes vārdā
prezidente Ilze Aizsilniece