Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas paziņojumu un aktuālo globālo situāciju, Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valde 24. martā lems par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kā arī aicinās ārstus būt atbildīgiem savā profesionālajā darbībā un publiskajā komunikācijā. Uz valdes sēdi sniegt paskaidrojumus aicināta arī Dr. Ilva Koškina.

“Aktuālā situācija pasaulē un Latvijā pieprasa, lai atbildību par sabiedrības un cilvēces veselību uzņemtos ikviens, katrs savas kompetences ietvaros. Pašlaik svarīgāka ir atbildīga un precīza rīcība, nevis sava viedokļa publiska paušana. Tāpēc LĀB aicina ikvienu sekot līdzi atbildīgo institūciju un organizāciju oficiālajai informācijai un ieteiktajai rīcībai, saglabāt mieru un rīkoties saprātīgi,” uzsver LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.

LĀB valdes sēdē, kas notiks 24. martā plkst. 17.00, lems par to, kā efektīvāk informēt kolēģus par saskaņotu rīcību, lai nodrošinātu profesionālu veselības aprūpi esošajā situācijā, kā arī adekvāti reaģētu uz epidemioloģiskajiem pasākumiem un ieteikumiem veselības aprūpē strādājošiem, vienlaicīgi mazinot neziņu, neizpratni un satraukumu pacientu vidū.

 

Par LĀB

LĀB dibināta 1988. gadā un tās mērķis ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pilnveidošana, ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība, tautas veselības veicināšana, veselības aprūpes organizācijas uzlabošana un medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošana, kā arī ārstu ētikas principu popularizēšana un to ievērošanas kontrole. Biedrība sadarbojas ar Lietuvas Ārstu biedrību, Igaunijas Ārstu biedrību, Baltijas un Vācijas Ārstu biedrību. LĀB ir WMA (Pasaules Medicīnas asociācijas), CPME (Eiropas pastāvīgās ārstu komisijas) un UEMS (Eiropas medicīnas speciālistu asociācijas) biedrs. LĀB pārstāvji piedalās Saeimas komisiju sēdēs likumprojektu izstrādē, diskutējot par likumprojektiem, iesniedzot priekšlikumus un ieteikumus. Biedrība sadarbojas arī ar Veselības ministriju dažādu normatīvo aktu projektu izstrādē, kuri cieši skar profesionālos jautājumus. LĀB biedri un valdes locekļi darbojas Veselības ministrijas Stratēģiskajā padomē un Galveno speciālistu institūcijā. Biedrība sadarbojas ar citām medicīnas profesionālajām organizācijām: Latvijas Jauno ārstu asociāciju, Latvijas Māsu asociāciju, Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienību un pacientu organizācijām.