Latvijas Republikas Saeimas deputātiem

Rīgā, 2019. gada 11. novembrī  Nr.01.23.2/164

Labdien!

Lai nodrošinātu vienu no vidēja termiņa budžeta politikas prioritātēm – valsts cilvēkkapitāla palielināšana veselības nozarē, Latvijas Ārstu biedrība piedāvā līdzekļu pārdali budžetā.

Mums ir sekojoši priekšlikumi, kurus aicinām izskatīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē un ņemt vērā, balsojot  par likumu “ Likums par valsts budžetu 2020.gadam”:

2020 2020
21.01.00 (463.lpp) 33.00.00
1 Valsts atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai cilts grāmatā 16 000 000 Veselības aprūpes nodrošināšanai 16 000 000
2 Ģenētiskās kvalitātes noteikšana un produktivitātes izvērtēšana 5 074 071 Veselības aprūpes nodrošināšanai 5 074 071
65.08.00
3 Sadarbība 5 222  000 Veselības aprūpes nodrošināšanai 2  000  000.
66.08.00
4 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā 5 000 000 Veselības aprūpes nodrošināšanai 2 000 000
03
5 Resora  “ Ministru kabinets” drošas darba vides nodrošināšana 507 600 Veselības aprūpes nodrošināšanai

 

300 000
04
6 Jaunais politisko organizāciju (partiju) finansēšanas modelis 5 000 000 Veselības aprūpes nodrošināšanai

 

2 500 000
01.00.00
7 Palielināta atlīdzība deputātiem 524 740 Veselības aprūpes nodrošināšanai

 

524 740
8 Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 570 429 Veselības aprūpes nodrošināšanai

 

570 429
9 Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 1 823 185 Veselības aprūpes nodrošināšanai 1 823 185
41.13.00
Dotācija  VAS “ Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālā kompleksa būvniecībā 6 628 130 Veselības aprūpes nodrošināšanai 6 628 130
 

 

37  420 555

 

  1. gadā neiztērētā nauda, ko pārnes uz 2020. gadu – 5 milj. Šos līdzekļus arī var novirzīt veselības aprūpes nodrošināšanai.

Likumam “Par valsts budžetu 2020.gadam” ir jābūt izstrādātam, ņemot vērā katra indivīda intereses. Pēc starptautisko organizāciju novērtējuma veselības aprūpei ir jākļūst par politikas prioritāti ne tikai priekšvēlēšanu procesā, bet reālajā valsts politikā. Latvijas Ārstu biedrība izmantos savas tiesības aizstāvēt savas intereses Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ar cieņu,

Latvijas Ārstu biedrības prezidente
Dr. Ilze Aizsilniece