Pateicoties veselības nozarē strādājošo vienotībai un kopīgām aktivitātēm, 2019. gadā būtiski pieaudzis Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) biedru skaits un 2020. gadu organizācija uzsāk 2900 biedru sastāvā. Pērn LĀB iestājušās gandrīz 300 fiziskās un juridiskās personas, bet šogad biedru skaitu plānots palielināt vēl vismaz par 400 biedriem līdz 3300.

2019. gadā LĀB iestājušās 256 fiziskās un 26 juridiskās personas, bet 2020. gada pirmajās dienās biedrībai pievienojies vēl 21 jauns biedrs. Tas ir divas reizes vairāk nekā 2018. gadā un iepriekšējos gados. 

“Aizvadītais gads veselības nozarē ir bijis fenomenāls. Pirmo reizi atjaunotās Latvijas vēsturē, visi mediķi bija un joprojām ir vienoti. Tas vairojis ne tikai profesionālo solidaritāti un savstarpējo uzticēšanos, bet būtiski ietekmējis arī sabiedrisko domu un pilsonisko līdzdalību. Mediķi ir apzinājušies savas kopības spēku, tāpēc vēlas aktīvi iesaistīties LĀB un citu profesionālo organizāciju darbībā,” saka LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.

Pagājušā gada divās protesta akcijās pie Saeimas kopā pulcējās vairāk nekā 6000 veselības nozarē strādājošo, bet vēl vismaz tikpat daudz mediķu savu solidaritāti kolēģiem izradīja savās darba vietās, pie krūtīm piespraužot akcijas “Viena diena bez medicīnas personāla” pazīšanās zīmi “Vienoti par Veselību!”. Īpaša nozīme pērnā gada protesta akcijās bija jaunajiem ārstiem un Latvijas Jauno ārstu asociācijai (LJĀA), tās valdes priekšsēdētājam Kārlim Rācenim, kas ir arī LĀB valdes loceklis.

“Tieši krīzes ir tās, kas parāda komandas spēku. Mēs ārsti, iespējams, to zinām vislabāk. Pērnais gads mūs izrāva ne tikai no klīnikām, bet arī no komforta zonas, un lika kāpt uz lielākām un mazākām skatuvēm. Nebija viegli, bet mēs to esam gatavi atkārtot! Mēs nevaram pievilt ne savus kolēģus, ne cilvēkus, kas mūs atbalsta, tāpēc aicinu jaunos ārstus stāties un aktīvi darboties gan Latvijas Jauno ārstu asociācijā, gan Latvijas Ārstu biedrībā,” uzsver LJĀA valdes priekšsēdētājs un LĀB valdes loceklis Kārlis Rācenis.

Par LĀB biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar ārsta vai zobārsta diplomu (individuālais biedrs); ārstu vai zobārstu profesionālās apvienības un biedrības (biedrs – juridiska persona), kurām ir juridiskas personas statuss un kuru visi īstenie biedri ir tikai fiziskas personas ar ārsta vai zobārsta diplomu. Pretendents, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru, LĀB prezidentam vai valdei iesniedz iesniegumu. Juridiskās personas – papildus iesniegumam iesniedz organizācijas statūtu kopiju, dibināšanas protokolu, biedru sarakstu un reģistrācijas apliecības kopiju.LĀB vienreizējā iestāšanās maksa ir 45 eiro, bet regulārā gada biedra nauda – 30 eiro gadā. LĀB biedri saņem žurnālu “Latvijas Ārsts” un atlaides tālākizglītības pasākumu apmeklēšanai.

Par LĀB

LĀB dibināta 1988. gadā un tās mērķis ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pilnveidošana, ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība, tautas veselības veicināšana, veselības aprūpes organizācijas uzlabošana un medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošana, kā arī ārstu ētikas principu popularizēšana un to ievērošanas kontrole. Biedrība sadarbojas ar Lietuvas Ārstu biedrību, Igaunijas Ārstu biedrību, Baltijas un Vācijas Ārstu biedrību. LĀB ir WMA (Pasaules Medicīnas asociācijas), CPME (Eiropas pastāvīgās ārstu komisijas) un UEMS (Eiropas medicīnas speciālistu asociācijas) biedrs.

LĀB pārstāvji piedalās Saeimas komisiju sēdēs likumprojektu izstrādē, diskutējot par likumprojektiem, iesniedzot priekšlikumus un ieteikumus. Biedrība sadarbojas arī ar Veselības ministriju dažādu normatīvo aktu projektu izstrādē, kuri cieši skar profesionālos jautājumus. LĀB biedri un valdes locekļi darbojas Veselības ministrijas Stratēģiskajā padomē un Galveno speciālistu institūcijā. Tāpat biedrība sadarbojas arī ar Veselības ministrijas pakļautībā esošajām iestādēm – Veselības inspekciju, Veselības ekonomikas centru u.c. Latvijas Ārstu biedrība sadarbojas ar citām medicīnas profesionālajām organizācijām: Latvijas Jauno ārstu asociāciju, Latvijas Māsu asociāciju un Latvijas Farmaceitu biedrību.