Skip to content

Par izmaiņām DNL izrakstīšanā, VM skaidrojums

Informējam, ka ar 2020. gada 9. septembri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, kas atceļ regulējumu par darbnespējas lapu izrakstīšanu pēc atgriešanās no ārzemēm noteiktām iedzīvotāju grupām (t.i. tiem, kas nodarbināti izglītības iestādē, kuru apmeklē bērni, ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā tādos darbos, kuros ir tuvs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu).

Minētajām grupām turpmāk pēc atgriešanās no ārzemēm darbnespējas lapa nav izsniedzama, ja jāievēro pašizloācija, un līdz ar to iedzīvotājiem patstāvīgi jāplāno iespējas ievērot pašizloāciju.

Tāpat informējam, ka attiecīgajām iedzīvotāju grupām jau izsniegtās darbnespējas lapas, kas izsniegtas līdz š.g. 9.septembrim, noslēdzamas paredzētajā laikā, nevis 9.septembrī.

Piemēram, ja darbnespējas lapa A skolotājai pašizolācijas gadījumā izsniegta 6.septembrī, tā nav jānoslēdz 9.septembrī, bet gan noslēdzama pēc 10 atvēršanas dienām 15.septembrī. Taču pēc jau izsniegtās darbnespējas lapas beigām nav izsniedzama jauna darbnespēja lapa kā iepriekšējās turpinājums, pat ja 14 dienu pašizolācija nav beigusies. Savukārt gadījumā, ja pacientam sākusies saslimšana, darbnespējas lapa izrakstāma/turpināma vispārējā kārtībā.

Veselības ministrija atgādina, ka šobrīd vajadzētu atturēties no ārzemju braucieniem, kā arī ceļotājus aicina regulāri sekot līdzi valstu saslimstības rādītājiem ar Covid-19.

Tāpat norādām, ka attiecībā uz pārējo regulējumu darbnespējas lapu izrakstīšanā izmaiņas šobrīd nav ieviestas un turpināma ierastā kārtība.”

Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumus Nr. 558 “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”” skatīt caur saiti: https://likumi.lv/ta/id/317170-grozijumi-ministru-kabineta-2001-gada-3-aprila-noteikumos-nr-152-darbnespejas-lapu-izsniegsanas-un-anulesanas-kartiba