Skip to content

Mūžībā devusies prof. Raisa Andrēziņa

Mūžībā devusies izcilā ārste, skolotāja, zinātniece, Triju Zvaigžņu
ordeņa kavaliere un brīnišķīgs cilvēks – profesore Raisa Andrēziņa.
Profesore Raisa Andrēziņa bija skolotāja un iedvesmotāja veselai
psihiatru paaudzei, viņas miers, nosvērtība, labestība ne vienu vien
studentu iedvesmoja apgūt grūto, bet cēlo psihiatra specialitāti.
Profesore prata atbalstīt, dot padomu dzīves neskaidrību brīžos.
Profesores fundamentālās zināšanas bērnu psihiatrijā ir palīdzējušas
daudziem bērniem atgūt veselību, ģimenēm atgūt laimi. Visdziļākā
līdzjutība tuviniekiem.

Izvadīšana 2022. gada 23. jūlijā 13:00 Stienūžu kapos, Vecsalacā,
Salacgrīvas pagastā. Lai gaišs ceļš mūžībā!