Skip to content

Mūžībā devies rakstnieks un ārsts Jānis Liepiņš

Ārsts, uzturzinātnieks, rakstnieks un publicists Jānis Liepiņš dzimis 1930. gada 19. oktobrī Lubānā maiznieka ģimenē.Miris 2022. gada 26. maijā. 1, jūnijā apglabāts Lubānas Jaunajos kapos.


Skolas gaitas sācis Lubānas pamatskolā, 1944. gada pavasarī iestājas Madonas ģimnāzijas humanitārajā klasē, bet rudenī, sākoties mācību gadam, tādas klases vairs nebija, jo padomju skolā specializācija nepastāvēja.
Padomju varas represijas skārušas arī Liepiņu ģimeni: 1946. gadā par atbalsta sniegšanu nacionālajiem partizāniem tika apcietināta, notiesāta un izsūtīta uz Magadanu viņa māte. Savukārt 1949. gada 25. martā izvešanas skārusi arī tēvu un mātes māti.


Liepiņš 1955. beidzis RMI. Ārsts Rendā (1955-1961), Liepiņš strādājis Rīgas 2. slimnīcā par ārstu dietologu, pēc tam zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas zinātniski pētnieciskajā institūtā (1962-1993). 1969. gadā ieguvis medicīnas zinātņu kandidāta grādu. Pētījis uztura režīma klīniskos un faktiskā uztura sociālos aspektus LĀB godabiedrs (2009).
Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados viņš bijis skolotājs Rīgas Japāņu valodas un kultūras vidusskolā, No deviņdesmito gadu vidus – Kanādā iznākušajā laikrakstā “Latvija Amerikā” vai ik nedēļu publicēti viņa raksti par latviešu kultūru un Latvijas politiskās un sabiedriskās dzīves notikumiem.


Līdztekus medicīnai ne mazāk plašs darbalauks ir rakstniecība. Ienācis literatūrā 1956. gadā, kad laikrakstā “Padomju Jaunatne” publicēts dzejolis, viņš turpinājis rakstīt vairāk nekā 60 gadus.


Publicējis dzejoļu, stāstu, eseju, atmiņu krājumus, populārzinātniskas grāmatas.
Darbi: Kā ēst. R., 1964; Pareizā krāsa. R., 1966; Nedariet pāri. R., 1971; Vasarlaiks. R., 1977; Zaļš mutulis. R., 1980; Balzamīne. R., 1981; Naida pīpe. R., 1983; Vārddevības. R., 1983; Mirgojoši apļi. R., 1985; Smalki ļaudis. R., 1990; Cilvēks pats. R., 1992; 3. izd. R., 1996; Cildenās dāmas. R., 1994; Mani pacienti. R., 1998; Mazais profesors. R., 1999; Pretviļņi un bedres. Stokholma, 2000; Savi un sveši. R., 2001; Zirdzinieki. R., 2005; Tautas turētāji. R., 2008. Deviņdesmitajos gados top rakstnieka eseju un atmiņu grāmatas, kurās viņš stāsta par sev un Latvijas kultūras dzīvē nozīmīgām personībām.