Skip to content

Bauskas slimnīca aicina darbā Internistu/ Aprūpes un terapijas nodaļas vadītāju

Bauskas novada pašvaldības iestāde SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, aicina darbā Internistu/Aprūpes un terapijas nodaļas vadītāju
profesijas klasifikatora kods 2212 104

Prasības

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • ārsta internista sertifikāts;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās;
 • datora prasmes ikdienas lietotāja līmenī (Word, Excel, Outlook, Ārsta Birojs);
 • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, vēlamas citu svešvalodu (krievu un angļu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Pieredze pārmaiņu vadībā, digitalizācijas rīku ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu no EUR 2500.00 bruto mēnesī (par slodzi)
 • Papildus atalgojums par ambulatoro darbu atbilstoši specialitātei un faktiski veiktajam darbam (akorda alga).
 • Apmaksa par dežūrām (nepārsniedzot slodzi kopā nodaļas vadītāja pienākumiem)
 • Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu, apmaksātu tālākizglītību;
 • Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 • Augstas sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšana

Galvenie pienākumi

 • Organizēt aprūpes un terapijas nodaļas darbu
  • Pārraudzīt nodaļas ārstniecības procesus
  • Plānot nodaļas ārstu darbu un noslodzi
  • Piedalīties nodaļas personāla ilgtermiņa plānošanā, tajā skaitā, piedalīties speciālistu piesaistē (studenti, rezidenti, speciālisti)
 • Nodrošināt pacientiem atbilstošu medicīnisko palīdzību un lemt par turpmākās veselības aprūpes taktiku atbilstoši pacientu veselības stāvoklim;
 • Saprotamā veidā sniegt pacientiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamās ārstēšanas taktiku;
 • Sniegt tuviniekiem informāciju par pacienta veselību un nozīmīgām tās izmaiņām, ievērojot pacientu tiesību likumā noteikto
 • Dokumentēt ārstniecības procesu, terapiju un informāciju par pacientu veselību un nozīmēto terapiju
 • Veikt nodaļas medicīnisko dokumentu kvalitāti, uzraudzību
 • Uzraudzīt un nodrošināt statisistikas datu pareizību, kas tiek uzrādīta medicīniskos uzskaites dokumentos.
 • Sagatavot dokumentācijas pacienta nosūtīšanai prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju ekspertīzes veikšanai;
 • Sadarboties ar slimnīcas struktūrvienībām veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai, darba organizācijas pilnveidošanai un pacientiem drošu pakalpojumu nodrošināšanā
 • Sadarboties ar citām ārstniecības iestādēm, lai nodrošināu pēctecīgu ārstniecību visos tās līmeņos.
 • Sniegt priekšlikumu darba organizācijas pilnveidošanai un veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai
 • Piedalīties iepirkumu dokumentu sagatavošanā, kas attiecas uz nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām, precēm, medikamnetiem.
 • Piedalīties darba organizācijas modernizācijā un digitalizācijā, tajā skaitā, medikamentu sadales elektroniskās sistēmas ieviešanā
 • Nodrošināt antibiotiku lietošanas uzraudzību, vadoties pēc antibiotiku lietošanas vadlīnijām multirezistento baktēriju samazināšanai.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Darba gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību apliecinoši dokumenti;
 • Motivācijas vēstule.

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”