Skip to content

Bauskas slimnīca aicina darbā ginekologu ambulatorajā daļā

SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682,
aicina darbā Ginekologu ambulatorajā daļā
profesijas klasifikatora kods 2212 47

Prasības pretendentiem:

 • Ārsta grāds, LR Ārstniecības personu reģistrs
 • Sertifikāts specialitātē, rezidentūra ginekoloģijā – dzemdniecībā, sākot ar 3.gadu
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, apzinīga un godprātīga attieksme pret darbu, atbildība par sava darba izpildi
 • Sertifikāts ultrasonogrāfisko izmeklējumu veikšanai
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas citu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī
 • datorprasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un sakaru ierīcēm, viedierīcēm, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo programmatūru, informācijas sistēmas un datu bāzes.


Galvenie darba pienākumi:

 • Ambulatoro pacientu pieņemšana – diagnostika, ārstēšana atbilstoši specialitātei
 • Pārzināt un pielietot ginekoloģijas specialitātē mūsdienu labākai praksei atbilstošās diagnostiskās un ārstnieciskās metodes;
 • Normālo un patoloģisko grūtniecību novērošana, dzemdību un pēcdzemdību perioda vadīšana;
 • Veikt agrīnu grūtniecības diagnostiku, grūtnieču aprūpi, sagatavošanu dzemdībām un novērošanu pēc dzemdībām;
 • Sadarbība ar vecmātēm – normālas grūtniecības vadīšanā
 • Saprotamā veidā sniegt pacientiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamās ārstēšanas taktiku;
 • Dokumentēt (elektroniskā vidē) izmeklējumu procesu un informāciju par pacientu veselību un nozīmēto terapiju
 • Sniegt priekšlikumus darba organizācijas pilnveidošanai un veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai

Papildus iespējas:

 • Stacionāro pacientu konsultēšana pēc stacionāra ārsta nozīmējuma
 • Darbs dienas stacionārā – mazinvazīvo operāciju veikšana

Piedāvājam:

 •   pilnu vai nepilnu darba slodzi
 •   atalgojums, pirms nodokļu nomaksas, sākot no EUR 20.00 stundā bruto (atalgojuma daļu veido akorda alga par ambulatoro pacientu pieņemšanu un stundas likmi par stacionāro pacientu konsultēšanu)
 • Papildus apmaksa par 1) darbu dienas stacionārā – atbilstoši faktiski veiktām operācijām un 2) piemaksa par stacionāro pacientu konsultēšanu
 •  motivējošu atlīdzības sistēmu
 • apmaksātu tālākizglītību, profesionālās kvalifikācijas celšanas apmācības, seminārus, konferences, utml
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu
 • dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus
 •  augstas sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanu;


Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām;
 •   dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae (CV));
 •   izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”