Skip to content

Atkārtotā pilnsapulce notiks 16.02.2022.

God. kolēģi!

Paldies visiem, kas vakar, 2022. gada 13. janvārī, piedalījās biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulcē!

Ņemot vērā, ka biedru pilnsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā biedru pilnsapulce notiks 2022. gada 16. februārī, plkst. 15:00.

Darba kārtība paliek nemainīga:

1. Biedru sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
2. Biedru sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
4. Prezidenta ziņojums
5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. 2019. gada pārskata apstiprināšana
8. 2020. gada pārskata apstiprināšana
9. Diskusija par biedrības statūtu grozījumiem

Biedru sapulcē nav plānots apstiprināt statūtu grozījumus, bet uzsākt diskusiju par statūtu grozījumu nepieciešamību LĀB domes regulējuma un ģenerālsekretāra amata noteikumu pilnveidošanai.

Vairāk informācija sekos!