Skip to content

Mūžībā devies prof. Georgs Andrejevs

Dziļās sērās paziņojam, ka deviņdesmitajā mūža gadā (dzimis 1932.gada 30.oktobrī Tukumā) šī gada 16.jūlijā Rīgā miris profesors Georgs Andrejevs. Ārsts, diplomāts un politiķis. Habilitētais medicīnas zinātņu doktors. LZA īstenais loceklis.1996. gadā ievēlēts par  Eiropas Anesteziologu Akadēmijas locekli. Viens no pirmajiem  profesionālajiem Latvijas anesteziologiem-reanimatologiem (no 1959.gada). Uzskatāms par Latvijas Anestezioloģijas un reanimatoloģijas kā profesionālas organizācijas un biedrības, profesionālās izglītības un zinātnes pamatlicēju.

1960. gadā viņa vadībā izveidota Anestezioloģijas nodaļa Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, kuras pirmais vadītājs bija Georgs Andrejevs.1962.gadā viņa vadībā Rīgas Medicīnas institūta (RMI) ārstu kvalifikācijas celšanas fakultātē tika dibināts anestezioloģijas, reanimatoloģijas specializācijas  un kvalifikācijas celšanas kurss. 1963.gadā 23.februārī tika dibināta anesteziologu sekcija Latvijas ķirurgu biedrības ietvaros, bet 1966.gadā 31.janvārī ar LR Veselības Ministrijas Zinātnes Padomes Plēnuma lēmumu tā pārtapa par LR Anesteziologu biedrību (šobrīd biedrība “Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija (LARA)”. Tās pirmais prezidents bija profesors G.Andrejevs.

Pateicoties teicamām valodu, īpaši angļu, zināšanām jau PSRS laikos piedalījās ārzemju kongresos specialitātē, nereti veicot arī tulka funkcijas tā laika PSRS galvenajiem anesteziologiem no Maskavas u.c. Līdz ar to no šiem komandējumiem atveda jaunas zināšanas ar kurām izglītoja kolēģus. Viņa vadītās LARA sēdes bija ļoti gaidītas un interesantas. Tās visiem radīja īpašu saviļņojumu un entuziasmu.

Aktīvs izgudrotājs. Ieviesis t.s. “plakano masku” elpceļu caurlaidības nodrošināšanai vispārējās anestēzijas laikā. Ar viņa ideju izveidots reanimobilis – pasaulē pirmā reanimācijas automašīna uz mikroautobusa bāzes, kas sāka strādāt Rīgas Ātrajā palīdzībā. 

G. Andrejevs kā ārlietu ministrs pie pāvesta Vatikānā 1993. gadā

Viņš pirmais Latvijā aizstāvēja medicīnas zinātņu doktora disertāciju specialitātē.1972. gadā ieguva medicīnas zinātņu doktora grādu un tika ievēlēts par RMI profesoru.1974. gada 8.februārī RMI Anestezioloģijas-reanimatoloģijas kurss pārtapa par Rīgas Medicīnas institūta Anestezioloģijas un reanimatoloģijaskatedru, kuru ilgus gadus vadīja profesors G.Andrejevs un katedrā par pirmajiem docētājiem kļuva viņa skolnieki un kolēģi Egons Daugulis, Aivars Zirnis, vēlāk Antoņina Sondore. 1968.gadā izdeva studentiem domātu grāmatu latviešu valodā “Klīniskās reanimatoloģijas pamati”, bet 1985.gadā kopā ar Egonu Dauguli “Klīniskā anestezioloģija un reanimatoloģija”.

Profesors G.Andrejevs, izcils speciālists anestezioloģijā-reanimatoloģijā, pedagoģijā un zinātnē, valsts neatkarības gados kļuva arī par izcilu valsts darbinieku. 1998.gadā apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Iepriekšējā gadsimta deviņdesmitajos gados iesaistījies politikā.1990. gadā tika ievēlēts Augstākajā padomē no LTF saraksta. Balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Bija Ārlietu ministrs Ivara Godmaņa pirmajā valdībā. 1993. gadā ievēlēts 5. Saeimā.No 1995. līdz 1998. gadam bija Latvijas vēstnieks Kanādā. No 1998. līdz 2004. gadam bija Latvijas vēstnieks Eiropas Padomē.2004. gadā tika ievēlēts Eiroparlamentā un atzīts par Eiropas Gada cilvēku Latvijā. Konsultants Latvijas Ārlietu ministrijā. Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Anesteziologu un reanimatologu biedrības Goda biedrs.

2018.gadā izdevniecībā Zvaigzne ABC izdevis memuāru grāmatu “Man dāvātais laiks”.

Aizgājusi izcila personība Latvijas medicīnā, valstiskumā, diplomātijā un politikā.

Atvadīšanās no mūžībā aizgājušā bijušā ārlietu ministra Georga Andrejeva notiks trešdien, 27. jūlijā plkst. 13.30 Rīgas Domā, informē Ārlietu ministrija (ĀM).

Atvadoties no Georga Andrejeva, tuvinieki ar lielu cieņu aicina sabiedrību ziedu un vainagu vietā ziedot nodibinājumam “Vītolu fonds” un Latvijas Okupācijas muzejam:

• nodibinājums “Vītolu fonds”:
Reģ.Nr. 40008066477
AS “SEB banka” LV48UNLA0050020101491
Swift (BIC) kods: UNLA LV 2X

• ”Latvijas Okupācijas muzeja biedrība”:
Reģ.Nr. 40008018848
AS “Swedbank” LV20HABA0551029425092
Swift (BIC) kods: HABA LV 22