Skip to content

25.04.2024., atkārtota biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce

Augsti godātie kolēģi!

Tā kā 22. martā notikusī biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (turpmāk – LĀB) biedru pilnsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2024. gada 25. aprīlī plkst. 15.00 gan klātienē, gan tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu.

KLĀTIENĒ aicinām ierasties LĀB biedru pilnvarotās personas, LĀB juridiskos biedrus un LĀB biedrus, kas dod priekšroku dalībai klātienē. Reģistrācija LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā, sāksies plkst. 14.00. Līdzi jāņem personu apliecinošu dokumentu.
Lūgums iepriekš Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā pieteikt savu dalību klātienē: https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list

Jūsu ērtībai esam sagatavojuši iespēju pilnvarot savu pārstāvi Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/memberdelegation

Biedriem, kuri piedalīsies sapulcē TIEŠSAISTĒ, pieslēgšanās biedru sapulcei notiks Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā https://is.arstubiedriba.lv/biedriem, autentifikācijai izmantojot www.latvija.lv. Pieslēgšanās no plkst. 14.15.

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
  2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
  4. Prezidentes ziņojums par LĀB aktualitātēm
  5. Revīzijas komisijas ziņojums par 2023. gada pārskatu
  6. 2023. gada pārskata apstiprināšana
  7. Grozījumi Latvijas Ārstu Ētikas kodeksā
  8. Grozījumi Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisijas nolikumā
  9. Biedru naudas apmēra noteikšana 

Uz tikšanos pilnsapulcē!
Gens una sumus!