Veselības ministrija ir uzsākusi vērienīgas pārmaiņas zāļu pieejamības uzlabošanā, kas palīdzēs mazināt mūsu valstī pastāvošo augsto ienākumu un veselības aprūpes pieejamības nevienlīdzību.

Lai mazinātu pacientu līdzmaksājumus par medikamentiem, 20. jūlijā valdība pieņēmusi Latvijas iedzīvotājiem un veselības aprūpes pieejamībai īpaši nozīmīgu lēmumu (Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”). Šis ir pirmais solis vairāku iniciatīvu virknē, lai sekmētu zāļu pieejamību pacientiem un veicinātu godīgāku konkurenci medikamentu tirgū, no kā ieguvējs būs gan pacients, gan ārsts. 2017.gadā pacienti, iegādājoties nereferences medikamentus, pārmaksājuši gandrīz 25 miljonus eiro. Latvijā puse cilvēku atzīst, ka finansiālu apsvērumu dēļ nevar atļauties lietot ārstu nozīmētās zāles. To pierāda nesen publicētais pētījums, kur 45,8% respondentu norāda, ka bijuši spiesti iegādāties tikai daļu no kompensējamām zālēm, jo līdzmaksājumu summa par tām bijusi pārāk augsta. Trešā daļa mūsu pacientu pēdējos gados izjutuši finansiālas grūtības, lai iegādātos ārsta izrakstītos kompensējamos medikamentus[1].

Izsaku pateicību visiem, kas izmaiņas ir atbalstījuši, kā arī par saņemto konstruktīvo kritiku, kas palīdzējusi regulējuma izstrādē. Mēs labi apzināmies, ka ikviena jauna kārtība ievieš pārmaiņas jūsu ierastajā darbā un tas var sagādāt īslaicīgas neērtības. Vienlaikus tā ir mūsu kā profesionāļu – gan politikas veidotāju, gan ārstu un farmaceitu kopīgā atbildība un vēsturiska iespēja būvēt taisnīgāku veselības aprūpi.

[1] Starptautiskais inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pētījums, 2019.

Esam sagatavojuši informatīvu vēstuli, kas palīdzēs izprast Ministru kabineta noteikumu grozījumu nodomu un skaidrotu galvenās lietas, lai palīdzētu jūsu ikdienas darbā. Tāpat ministrija ar nākamā gada janvāri veidos skaidrojošu kampaņu ārstiem, farmaceitiem un Latvijas iedzīvotājiem, lai palīdzētu, iedrošinātu un atbalstītu visas iesaistītās puses, pielāgojoties jaunajiem noteikumiem. Vienlaikus aicinām arī jūs jau tagad skaidrot ieguvumus no jaunās kārtības saviem pacientiem un lauzt nepamatotus mītus, kas vēsturiski iesakņojušies cilvēku uztverē.

Divi būtiskākie jaunās kārtības ieguvumi:

  1. Pieejamākas zāles. Mazinoties pacienta līdzmaksājumam un zāļu cenai, iedzīvotājiem un valstij palielinās iespēja vairāk līdzekļu novirzīt jaunu zāļu kompensācijai, tostarp jaunu, inovatīvu medikamentu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā;
  2. Racionāla zāļu lietošana un pacienta līdzestības pieaugums. Pacienti var atļauties ārsta nozīmētos medikamentus un sekot nozīmētajai terapijai, nevis spiesti izvēlēties starp nepieciešamajiem medikamentiem, jo visus nevar atļauties iegādāties.

Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka jaunās kārtības sekmēšanās nav tikai ārstu un farmaceitu atbildība. Mūsu kā politikas veidotāju atbildība ir sakārtot visu sistēmu un tiesību aktus, lai jūsu darbam būtu drošs atbalsta tīkls. Piemēram, nodrošinot pietiekamu un pārskatāmu zāļu krājumu valstī, ierobežot zāļu eksportu, ja zāļu krājumi nav pietiekami, ar dažādiem kontroles mehānismiem, tai skaitā kontrolpirkumiem pārliecināties, vai aptiekās cilvēkiem patiešām izsniedz ārsta izrakstīto lētāko references medikamentu, lai visi ārsti strādātu pēc jauno grozījumu principa un tas negultos primāri uz ģimenes ārstu pleciem utt. Veselības ministrija darīs visu, lai šis atbalsta tīkls darbotos un priecāšos saņemt konstruktīvus ieteikumus, kā mūsu kopīgo mērķi sasniegt vēl labāk.

Cieņā
veselības ministre Ilze Viņķele

Veselības ministrijas 2019. gada 17. septembra informatīva vēstule Nr. 01-17.1/3902 “Par jauno kārtību kompensējamo zaļu kompensējamo zāļu izrakstīšana”