CPME (Eiropas pastāvīgās ārstu komisijas) pateicības vēstule!