Jānis Strods, dzimis 1931. gadā, visu savu aktīvo darba mūžu veltījis ķirurģijai. Pēc internatūras sācis strādāt Daugavpils Onkoloģijas slimnīcā par ķirurgu –onkologu. 1971. gadā darbu ķirurģijā turpinājis Paula Stradiņa Republikas klīniskā slimnīcā, kur izveidoja 28. ķirurģijas nodaļu.

Dr. Jānis Strods viens no pirmajiem apguva un sāka pielietot laparoskopisko ķirurģiju. Ilgus gadus bija konsultants Katastrofu medicīnas centrā, kur regulāri piedalījās rajonu slimnīcu smago, neskaidro slimnieku operēšanā.

Dakteris Jānis Strods piedalījās Latvijas Ķirurgu asociācijas dibināšanā un bija viens no dibināšanas iniciatoriem, kā arī ilgus gadus piedalījās asociācijas valdes un sertifikācijas komisijas darbā.

Kad 1988. gadā tika dibināta (atjaunota) Latvijas Ārstu biedrība, baudot kolēģu nedalītu uzticību, Jānis Strods tika ievēlēts biedrības pirmajā domes un valdes sastāvā, kur pārzināja ekoloģijas jautājumus un vadīja atbilstošu komisiju. Tāpēc un ne tikai tāpēc, bet galvenokārt par mūža veikumu līdzcilvēku labā, Jānis Strods 2010. gadā tikpat vienprātīgi tika ievēlēts par Latvijas Ārstu biedrības goda biedru.

Latvijas Ārstu biedrība izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem!