Līdz ar visiem pasaules notikumiem un ierobežojumiem Latvijas Medicīnas fonda (LMF) valde nolēma mainīt pieteikšanās datumus LMF stipendijām.

1. LMF stipendijām, kas paredzētas Latvijas kolēģiem, pieteikšanās laiks pagarināts līdz augustam, bet rezultātus paziņos 1. septembrī. Tiem, kas pieteikumus jau iesnieguši, lūgums sazināties ar prof. Daini Krieviņu.

  • 5. vai 6. kursa medicīnas studentiem ir iespēja pieteikties Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijai studentiem. Stipendijas mērķis ir palīdzēt Latvijas medicīnas studentiem papildināt zināšanas dažādās ārzemju augstskolās un zinātniskās laboratorijās ES vai Amerikā 1- 2 mēnešu garumā. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti.
  • Rezidentiem un jaunajiem ārstiem ir iespēja pieteikties Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijai. Stipendija ir plānota studiju ceļojumiem uz ES vai Ameriku 1- 6 mēnešu garumā tiem, kas vēlas apgūt jaunas, līdz šim Latvijā nepielietotas vai mazpielietotas ārstēšanas metodes, Latvijai trūkstošas un pašreiz aktuālas specialitātes. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti.

Studiju ceļojuma stipendijas paredzētas līdz 6000 USD

Papildu informācija par prasībām pretendentiem www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas un sazinoties ar prof. Daini Krieviņu. Pieteikumus var iesūtīt elektroniski laza@lazariga.lv, dainis.krievins@stradini.lv

vai sūtot pa pastu: Prof. Dainim Krieviņam, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

 2. LMF Studentu stipendijai Rietumu latviešu studentiem ir iespēja pieteikties mācībām Latvijā tikai 2021. gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš vēl neskaidrs. Ja ir jautājumi, tad lūgums sazināties ar Dr. Aleksandru Kalniņu (ASV).

LMF Studentu stipendija dod rietumu latviešu medicīnas studentiem, kas mācās ārpus Latvijas universitātēs, koledžās vai medicīnas skolās, iespēju gūt praktisku pieredzi Latvijā P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vai kādā citā ārstniecības iestādē, lai papildinātu zināšanas un praktiskās iemaņas medicīnā. Tā būs iespēja piedalīsies klīniskajā darbā, palīdzēt pētniecības darbā un publikāciju sagatavošanā.

Pretendentam ir jāprot latviešu valodā gan sarunāties, gan rakstīt.

Prakses laiks ir vismaz 8 nedēļas. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti.

Stipendija ir $ 2500. $1500 tiks izmaksāti prakses sākumā, bet $1000 – pēc prakses pabeigšanas, atskaites un apraksta iesniegšanas LMF.

Pretendentam jāiesniedz:

  • 1 lpp garu aprakstu par savu kvalifikāciju un savu interesi iegūt pieredzi veselības aprūpes vai medicīnas zinātnes jomā, norādot ārstniecības iestādi, kura būs prakses vieta,
  • CV un 2 rekomendācijas vēstules.

LMF Studentu stipendiju ir saņēmuši jau septiņi rietumu latviešu studenti.

Pieteikumus LMF Studentu stipendijai elektroniski jāsūta alekskalnins@gmail.com Aleksandram Kalniņam, MD/MBA

Plašāka informācija par Latvijas Medicīnas Fondu (LMF) un tā stipendijām http://latvianmedicalfoundation.org/

Latvijas Medicīnas Fonds ir dibināts 1990. gadā kā privāta bezpeļņas organizācija ar mērķi atbalstīt veselības aprūpi Latvijā. Fonds vēsturiski bijis saistīts ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA). Fonda valdē ir latviešu ārsti profesori Bertrams un Kristaps Zariņi (ASV). Kopējais stipendiju fonds gadā ir līdz 25 000 USD.

Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā
laza@lazariga.lv
+371 29121922