Lasi pats un dod arī citiem !

 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt veselīgu dzīves veidu ne tikai pacientiem;

Veicināt veselības un sociālās aprūpes darbinieku un to ģimenes locekļu praktiskās iemaņas sportiskās nodarbēs ar kopīgumērķi: fiziskās un garīgās veselības veicināšana, ģimenisko saišu stiprināšana;

Savstarpējas saskaņas stiprināšana un kopēju viedokļu saskaņošana, izmantojot sportisku degsmi, azartu un neformālu gaisotni;

Enerģijas uzkrāšana turpmākām darba un sadzīves uzvarām.

 

Organizators:Veselības dienas organizē Latvijas Sarkanais Krusts.

Atbalstītāji: LR Veselības ministrija, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība.

Sporta svētku norisi un gaisotni nodrošina “ATC Eži”.

Vieta, laiks un programma:
Norises vieta: atpūtas komplekss “Puduri”, Ķegums, Ķeguma novads . Norises laiks: 2018. gada 03. –
05. augusts
Ierašanās darbības vietā pēc individuālas programmas, komandu iespējām un ieskatiem.

VESELĪBAS DIENU PROGRAMMA

2018.gada 03.augusts (piektdiena)
No 17:00                                                           Ierašanās, nometņu iekārtošana
18:00-23:00                                                     Dalībnieku reģistrēšanās
No 20:00                                                           Zolītes turnīrs, pieteikšanās
līdz 19:30
23:00                                                                 Komandu pārstāvju sanāksme,
izloze
23:00-01:00                                                     Iesildīšanās – Spēlē DJ

2018.gada 04.augusts (sestdiena)
07:00-09:00                                                     Dalībnieku reģistrēšanās
No 09:00                                                           Pieejami spēļu grafiki
10:00-21:00                                                     Volejbols, 6 dalībnieki, vismaz 2
dāmas
10:00-21:00                                                     Dāmu futbols, 5 dāmas
10:00-21:00                                                     Tūrisma trase, 6 dalībnieki
10:00 -21:00                                                    Lielā stafete, komandā 8 (4+4)
10:00-16:00                                                     Virves vilkšana kungiem, 5 kungi
10:00-16:00                                                     Virves vilkšana dāmām, 5 dāmas
10.00–21.00                                                     Ģimeņu stafete, 3 dalībnieki
10:00-21:00                                                     Veiklais
10:00-21:00                                                     Snaiperis
10:00-21:00                                                     Izveicīgais
10:00-21:00                                                     Pacietīgais
10:00-21:00                                                     Stiprinieks
10:00-21:00                                                     Precīzais
10:00-21:00                                                     Ātrais
10:00-21:00                                                     Saskanīgie
10:00-16:00                                                     Stafete bērniem
No 12:00                                                           Foto orientēšanās
No 12:00                                                           Augu atpazīšana
15:30-16:45                                                     Nometņu novērtēšana
17.00-18.00                                                     Atklāšanas parāde, apbalvošana,
zupa
18:30-21:00                                                     Auto veiklība
No 20:00                                                           Komandas kapteiņu sacensības
22:00-02:00                                                     Zaļumballe

2018.gada 05.augusts (svētdiena)
06:00-09.00                                                     Makšķerēšanas sacensības
09:00-11:00                                                     Orientēšanās labirints
No 09:00                                                           Triatlons
No 10:30                                                           Bērnu triatlons
12:00-13:00                                                     Noslēguma parāde, apbalvošana
No 14:00                                                           Solījumi un mājupceļš

Dalībnieki:      Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku sporta svētkos piedalās
veselības un sociālās aprūpes jomā strādājoši speciālisti, kā arī viņu ģimenes locekļi  un/vai
personas, kas tādiem pielīdzināmas;
Komandas tiek formētas pēc dalībnieku ieskatiem, par pamatu ņemot  dzīves vai
darba vietu ģeogrāfisko tuvību, administratīvo teritoriju, draugu kopu, interešu, dzimuma, vecuma
vai jebkuru citu pazīmi.

Pieteikumi:      Komandu un individuālie pieteikumi sacensībām jānoformē pēc pievienotās formas un
jānosūta uz e-pastu: anita.jaunzeme@stradini.lv līdz 2018.gada 15.jūlijam

Dalības maksa:
Dalības maksa 10,00 Eiro (desmit) no personām virs 12 gadiem maksājama pie komandas reģistrācijas,
vai iepriekš ar pārskaitījumu, bērniem līdz 12 gadiem dalība bez maksas.

Iespējamā līdzdalība sacīkstēs:
Disciplīnas, kuras tiek vērtētas komandu kopvērtējumā :
▪ Volejbols jauktajām komandām, komandā 6 cilvēki (vismaz 2 dāmas)
▪ Virves vilkšanā kungiem, komandā 5 vīri
▪ Virves vilkšana dāmām, komandā 5 dāmas
▪ Dāmu futbols, komandā 5 dāmas
▪ Lielā stafete, komandā 8 cilvēki (vismaz 4 dāmas)
▪ Tūrisma stafeti, komandā 6 dalībnieki
▪ Komandas kapteiņu sacensības

Individuālie sporta veidi (Kopvērtējumā tiek vērtēti labākais dāmas un labākais kunga rezultāts no
komandas, izņemot “Zolīti” un “Makšķerēšanu”, kur tiek vērtēti 2 labākie rezultāti no komandas):

▪ Zolīte (No komandas var pieteikt 2 dalībniekus)
▪ Veiklais
▪ Snaiperis
▪ Makšķerēšana, klasiskā (No komandas var pieteikt 2 dalībniekus)
▪ Triatlons (No komandas var pieteikt 2 dalībnieces un 2 dalībniekus)

Individuālas disciplīnas:
(Piedalās visi pasākuma dalībnieki)

▪ Veiklais (ātruma un precizitātes disciplīna)
▪ Snaiperis (precizitātes disciplīna)
▪ Izveicīgais (ātruma un precizitātes disciplīna)
▪ Pacietīgais (ātruma un precizitātes disciplīna)
▪ Stiprinieks (izturības un spēka disciplīna)
▪ Precīzais (precizitātes disciplīna)
▪ Ātrais (ātruma un precizitātes disciplīna)
▪ Saskanīgie, pāru disciplīna (ātruma un precizitātes disciplīna)
▪ Foto orientēšanās
▪ Ģimenes stafete
▪ Augu atpazīšana
▪ Auto veiklība
▪ Triatlons
▪ Orientēšanās labirints

Individuālas aktivitātes bērniem.
Atsevišķi bērniem tiek piedāvāts bērnu spēļu laukums ar radošās darbnīciņas aktivitātēm, zīmēšanu
un veidošanu, ar speciālām stafetēm bērniem. Bērnu pilsētiņu vadīs un ar bērniem darbosies
auklītes.

Konsultācijas:

Par sacensību noteikumiem, norisi un citām niansēm:
Galvenais tiesnesis: Aldis Leitlands    tel. 26424490
e-pasts: aldis.leitlands@ezi.lv