Lai SIA “Kuldīgas slimnīca” un Kuldīgas novada
vispārizglītojošajās skolām piesaistītu jaunos speciālistus,
Kuldīgas novada pašvaldība izveidojusi jaunu stipendiju programmu.

Tās ietvaros uz Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu varēs
pretendēt studenti no trešā līdz sestajam kursam, kuri studē
kādā no Kuldīgas novada Domes noteiktajām atbalstāmajām
specialitātēm: anesteziologs-reanimatologs, ginekologs-dzemdību
speciālists,  pediatrs/neonatologs, internists, fizikālās un
rehabitācijas medicīnas ārsts, medicīnas māsa (jebkurā
specialitātē), ķīmijas skolotājs,  programmēšanas skolotājs,
fizikas skolotājs, bioloģijas skolotājs. Stipendiju piešķiršanas
nosacījumi un kārtība noteikta pašvaldības izdotajos saistošajos
noteikumos  Nr.2019/6 “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanas kārtību”, kas publicēti pašvaldības
mājaslapā: www.kuldiga.lv [1] .

Pieteikšanās Kuldīgas novada pašvaldības stipendijām ir jau
sākusies, tā ilgs līdz š. g. 9. augustam, rezultātus plānots
paziņot š. g. 30. augustā.