2016.gada 1. jūnijā stājas spēkā noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību

www.vi.gov.lv