Skip to content

Rīgas Stradiņa universitātes organizēta konference “Praktiskā infektoloģija – šeit un šodien

This event has ended

Konference paredzēta ārstiem, ar mērķi informēt par teorētiskiem un praktiskiem jaunumiem infektoloģijā ─ asins transmisīvo, akūto respiratoro, ērču pārnesto, vakcīnatkarīgo slimību un laboratoro novitāšu kontekstos.

Lektoru vidū būs gan vadošie un pieredzējušie speciālisti, gan jaunie un talantīgie ārsti. Īpašu uzmanību veltīsim klīniskajiem gadījumiem, tai skaitā eksotiskiem, bet Latvijā reāliem.
Pirms konferences būs iespēja rakstveidā iesūtīt jautājumus, uz kuriem speciālisti konferences laikā sniegs atbildes. Konferenci plānojam klātienē, un tā kā vietu skaits var būt ierobežots un atkarīgs no epidēmijas apstākļu normatīvās bāzes, aicinām pieteikties savlaicīgi. Attālinātu iespēju piedalīties konferencē paredzam tikai tad, ja to prasīs epidemioloģiskā situācija.Konferences apmeklētāji saņems dalības sertifikātu ar 8 kredītpunktiem. Sertifikāti būs saņemami klātienē vai e-vidē, saskaņā ar Jūsu norādījumu pieteikumā.
Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski
https://www.rsu.lv/notikumi/konference-praktiska-infektologija-seit-un-sodien

Dalības maksa:
• līdz 30. jūlijam ─ 20 EUR;
• no 1. augusta līdz 30.septembrim ─ 25 EUR
• no 1. oktobra līdz 10. oktobrim ─ 30 EUR
• ar 11. oktobri reģistrācija tiek pārtraukta.
Bankas rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:
Nodibinājums “Caunas fonds”, reģ. Nr. 40003308140
Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007
Banka: AS “ SEB banka”, S.W.I.F.T
Konts LV71UNLA0055002872155
RSU interno specialitāšu rezidentiem un MF 5.- 6. kursa studentiem, iepriekš piesakoties, bez maksas.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar Ivetu Dauguli: tālr. numurs: 67014785, e-pasts: iveta.daugule@rsu.lv