Sertifikācija

Latvijas Ārstu biedrība informē, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.”

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Tā, piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.

 

Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts.

 

**********************

Sertifikācijas dokumenti

pdf  Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība (MK not. Nr.943)

Pielikums Nr. 5  Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi
doc Specialitāšu sertifikācijas komisijas kontaktpersonas
Pielikums Nr. 2  Sertifikācijas lapa            Sertificejamas personas iesniegums
Pielikums Nr. 3  Resertifikācijas lapa          Resertificējamās personas iesniegums
Pielikums Nr. 4  Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm
Maksa par sertifikāciju /resertifikāciju   Sertifikācija           EUR 59,76    Resertifikācija       EUR 48,38 

LĀB piedāvāiespēju pilnvarot citu personu izņemt specialitātes sertifikātus un LĀB tālākizglītības pasākumu kartes. Autorizējoties vietnē latvija.lv, persona, kurai jau ir izveidots profils, var iekļūt savā profilā, kā arī pieteikties LĀB organizētajiem pasākumiem bez papildu datu reģistrēšanas. Profilā iespējams autorizēties arī ar kartes datiem un paroli.

Pilnvarošanas sadaļā,  iespējams autorizēties tikai ar portāla latvija.lv starpniecību.

Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas maksājuma veikšanai:
Sertifikācijas institūcija “Latvijas Ārstu biedrība” Reģ. Nr. 40008000051 Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 AS “Swedbank” Konts: LV27HABA0551035992836

Kā saņemt sertifikātu, ja mainīts uzvārds

Ārstniecības personai izsniegtais spēkā esošais sertifikāts ir jāmaina, ja ir mainījies personas vārds, uzvārds vai personas kods. Sertifikāta maiņai jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Brīvā formā rakstīts iesniegums, kas adresēts Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomei;
   iesnieguma forma ja ir mainījies vārds (doc)
   iesnieguma forma ja ir mainījies uzvārds (doc)
   iesnieguma forma ja ir mainījies personas kods(doc)
   dublikata iesnieguma forma(docx)
 • Spēkā esošā sertifikāta oriģināls;
 • Vārda, uzvārda vai personas koda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (t.i., laulības apliecības vai kāda cita dokumenta kopija);
 • Maksājumu par jauna sertifikāta izgatavošanu (9,96 EUR apmērā) apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, izdruka no internetbankas u.c.). Maksājumu iespējams veikt arī Latvijas Ārstu biedrības kasē Skolas ielā 3 Rīgā vai veicot pārskaitījumu bankā.

 

LĀB bankas rekvizīti:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22

Visi dokumenti, kas saistīti ar uzvārda, vārda, personas koda maiņu un dublikātu saņemšanu, ir jāiesniedz Latvijas Ārstu biedrībā 1. stāvā Skolas ielā 3, Rīgā.