Ievēlēta 2014.gada 28.novembrī.

Vārds, uzvārds E-pasts
Vilnis Dzērve-Tāluts
komisijas priekšsēdētājs
vilnisdzerve@inbox.lv
Gunta Andžāne gunta_andzane@inbox.lv
Uģis Beķeris dr.ugis@inbox.lv
Rūta Bļodniece blodnieki@apollo.lv
Aija Cirša aicirs46@inbox.lv
Aija Geriņa-Bērziņa a.gerina@inbox.lv
Vija Grigale vija.grigale@gmail.com
Jevgeņijs Kalējs lsb@aslimnica.lv
Ieva Ināra Kaļķe info@arstu-prakse.lv
Aigars Kišuro aigars.kisuro@rpnc.lv
Velga Ķūse velga.kuse@aslimnica.lv
Aivars Plēpis surdovest@pronets.lv
Dina Sviridova dr.dina@inbox.lv
Aija Tipāne aija.tipane@inbox.lv
Velta Volksone velta.volksone31@inbox.lv

Latvijas Ārstu Ētikas kodekss