Ievēlēta 2018.gada 21. novembrī

Vārds, uzvārds E-pasts
Pēteris Apinis
komisijas priekšsēdētājs
etika@arstubiedriba.lv
Vilnis Dzērve – Tāluts
Jevgēņijs Kalējs
Ieva Ināra Kaļķe
Aigars Kišuro
Uģis Beķeris
Indra Zeltiņa
Velga Ķūse
Anita Makarovska
Kaspars Stepanovs
Evelīna Beire
Gunta Andžāne
Ilze Kreicberga
Velta Volksone
Artis Žeigurs