Latvijas Ārstu biedrības biedru atkārtota pilnsapulce                  
2015.gada 13.maijā plkst. 16:00
LĀB telpās Skolas ielā 3, Rīgā. 

30 maijs baneris 

  Apmācīttiesīgo ārstu datu bāze
Apmācīttiesīgo iestāžu dati

1. pielikums
Ārstniecības personu un iestāžu
mācīt tiesību komisijas nolikumam

Prasības mācīt tiesīgām ārstniecības personām

1. Ārsta personīga vēlme mācīt kolēģus un gatavība regulāri paaugstināt savu pedagoģisko kvalifikāciju ir pamats jautājuma izskatīšanai  par ārstniecības personas  iekļaušanu mācīt tiesīgo ārstniecības personu sarakstā. 
2. Mācīt tiesīga ārstniecības persona piekrīt realizē Latvijas Republikā (turpmāk tekstā LR) akreditētu izglītības programmu.
3. Latvijas ārstu biedrības (turpmāk tekstā – LĀB) Ārstniecības personu un iestāžu mācīt tiesību komisija iekļauj sarakstā LR praktizēt tiesīgās ārstniecības personas pēc šādiem kritērijiem:
    * ārsta atbilstošas specialitātes sertifikāts;
    * vismaz divu gadu pieredze kā sertificētam ārstam specialitātē;
    * strādā sertificētā veselības aprūpes iestādē, kurā ir attiecīgās specialitātes izglītības programmai atbilstoša profila
      pacienti, to diagnostikas un ārstēšanas iespējas;
    * profesionālās asociācijas valdes rekomendācija;
    * pret ārsta darbu nav bijušas pamatotas pretenzijas  Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes un kvalitātes
      kontroles inspekcijai, profesionālai asociācijai, LĀB;
    * vēlams ar priekšlasījumiem regulāri piedalās profesionālo asociāciju sēdēs, LĀB konferencēs, klīniku apspriedēs;
    * ir publikācijas par medicīnas teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem LR vai ārvalstu medicīnas preses vai LR masu
      saziņas līdzekļos.

 Rīgā, 2007. gada 14. februārī

   Ārstniecības PERSONAS pieteikuma anketa

 

2. pielikums
Ārstniecības personu un iestāžu
mācīt tiesību komisijas nolikumam

 Prasības mācīt tiesīgām ārstniecības iestādēm un mācību bāzēm

1. Latvijas ārstu biedrības (turpmāk tekstā – LĀB) Ārstniecības personu un iestāžu mācīt tiesību komisija (turpmāk tekstā – Komisija),  pamatojoties uz ārstniecības iestādes vadītāja iesniegumu, veido, pārskata un rediģē  mācīt tiesīgo ārstniecības iestāžu un mācību bāzu sarakstu un apstiprina to LĀB valdē.
2. Ārstniecības iestādi vai mācību bāzi komisija iekļauj mācīt tiesīgo iestāžu un mācību bāzu sarakstā, ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:
2.1 ārstniecības iestādes vadītājs ir piekritis  veikt mācības viņa vadītajā iestādē saskaņā ar akreditētu izglītības programmu attiecīgā specialitātē;
2.2 ir atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sakārtota, aprīkota un funkcionējoša moderna materiāli tehniskā bāze, ieskaitot mūsdienu diagnostiskās un ārstniecības iespējas attiecīgajā specialitātē;
2.3 adekvātam, intensīvam mācību procesam pietiekams attiecīgā profila pacientu skaits un to daudzveidība. Daudzprofilu ārstniecības iestāde ar dažāda profila  pacientu apsekošanas iespējām tiek vērtēta kā priekšrocība bāzes izvēlē;
2.4 iestādē strādā attiecīgajā specialitātē mācīt tiesīgi ārsti, t.sk., vēlams, akadēmiskais personāls;
2.5 iestādē regulāri notiek klīniskās apspriedes, t.sk., mazās grupās, konsīliji, konferences, kurās ārstiem mācību procesā ir iespējas piedalīties;
2.6 speciāli aprīkotas mācību telpas ar multimediju demonstrācijas un komunikācijas iespējām;
2.7 pieejama medicīnas izdevumu bibliotēka, , t.sk., bezmaksas pieeja internetam darbam ar profesionālo literatūru  mācību bāzē darba laikā;
2.8 piemērota dienesta sanitārās un atpūtas telpas, garderobe, kas ir pieejama ārstiem mācību laikā , t.sk., dežūru laikā.
3. Lēmumu par atteikumu iekļaut ārstniecības iestādi vai mācību bāzi sarakstā   Komisija  pieņem šādos gadījumos:
3.1. ja par ārstniecības iestādi vai tās mācību bāzi ir sniegtas nepatiesas ziņas vai dokumenti;
3.2. ja ārstniecības iestāde vai mācību bāze neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem un profesionālo asociāciju apstiprinātajiem standartiem;
3.3. ja pret ārstniecības iestādi vai mācību bāzi ir pamatoti  iebildumi  LĀB valdei un  LĀB Ētikas komisijai.
4. Komisijas lēmumus var pārskatīt un atcelt LĀB valde komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.


Rīgā, 2007. gada 14. februārī

  Ārstniecības IESTĀDES pieteikuma anketa

 

twitter.com draugim.lv
Lapa veidota ar ESF fonda
finansiālu atbalstu
Visvairāk skatītais raksts (reizes)
516130
LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBA

Skolas iela 3
Rīga, LV-1010
tālr. +371 67220661
fakss +371 67220657
epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.