Skip to content

LĀB kursi – Dzīve balansā un psihiskā veselība ārstniecības personām. 1. DAĻA – “CEĻŠ PIE SEVIS. Balinta grupa kā līdzeklis pret izdegšanu

This event has ended

DZĪVE BALANSĀ UN PSIHISKĀ VESELĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM. 

1.daļa – CEĻŠ PIE SEVIS. BALINTA GRUPA KĀ LĪDZEKLIS PRET IZDEGŠANU

Nodarbības notiek četrās tikšanās reizēs četrus mēnešus klātienē

1) Lekcijas, semināri – 20 akadēmiskās stundas.

1. Integrāls skatījums uz cilvēku.

2. Biopsihosociāls modelis.

3. Personības attīstība un dinamika, pāra un ģimenes dinamika no  integrālā skatījuma.

4. Ārstu – pacientu attiecības kā pamats preventīvajai medicīnai.

5. Psihoterapijas pamati – darbs ar grūtām emocijām, negatīvām domām.

 2) Balinta grupa – 12 akadēmiskās stundas.

Lektors: Juris Batņa, MD, Latvijas Balinta asociācijas vadītājs, Starptautiskās Balinta Federācijas biedrs, transpersonālais psihoterapeits (EUROTAS).

Programmas direktore: dr.Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste, Latvijas Ārstu biedrība prezidente.

Maksa par dalību vienā nodarbībā –EUR 65,00 (sešdesmit pieci eiro)*.

Apliecību saņems tie dalībnieki, kas būs piedalījušies visās četrās nodarbībās. *Apliecībā 32 TIP (saskaņojums Nr. TIP2023/5989).