Skip to content

Praktiskā fizioterapija pirmā dzīves gada bērniem ar kustību traucējumiem, pamatojoties uz neirofizioloģisko attīstību

2023.gada 19. un 26. maijā plkst. 9.00-16.00
mērķauditorija: ārsts, fizioterapeits
16 TIP: Skolas ielā 3, Rīgā (LĀB telpās); maksa EUR 195,00
Treniņš TIKAI tiem, kas piedalījušies teorijā

PIETEIKTIES

Kursus vada: Dr. med. Zane Gaile, Roland McDonald Charities Latvija FRM ārste, Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem valdes locekle un Mg. med. Solvita Ķerve, fizioterapeite, BKUS

Kursu saturs:

  1. Motorā kontrole. 
  2. Pozas kontroles mehānismi. 
  3. Kinestētika. 
  4. Handlings.
  5. Sagatavošana tveršanai. 
  6. Sagatavošana sēdēšanai.
  7. Sagatavošana iešanai. 

Aicinām ierasties ērtā apgērbā un ar maiņas apaviem. Daudz strādāsim uz grīdas, uz paklājiem ar lellēm.

Klausītāji iegūs teorētiskās un praktiskās zināšanas fizioterapijā darbam ar bērniem pirmajā dzīves gadā. Kursi dos praktiskas iemaņas fizioterapijas programmas sastādīšanai un realizēšanai pirmā dzīves gada bērniem, kā arī pamatiemaņas programmas realizēšanai.

*Maksa par dalību ir jāveic pirms kursu norises. Neierašanās gadījumā nauda netiek atmaksāta.