Skip to content

PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM – 2023. gada 14. oktobrī

Tikai līdz 1.oktobrim, piesakoties un veicot dalības maksu, Latvijas Ārstu biedrības rīkoto kursu
“PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM” apgūsti ar 20% atlaidi.

REĢISTRĀCIJA

MĒRĶAUDITORIJA
Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas

PAR KURSU
Kurss paredzēts ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kas jau ir reģistrētas
ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā

KURSA SATURS
– Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības
   un pienākumi.
– Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem
– Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar klientiem
– Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus,
  atbildība par personai nodarīto kaitējumu.

KURSA ILGUMS
8 akadēmiskās stundas

TIP 8 punkti

REĢISTRĀCIJA