Skip to content

Aizkraukles nov. pašvaldība aicina darbā ĢIMENES ĀRSTU

Aizkraukles novada pašvaldība aicina darbā ģimenes ārstu darbam Jaunjelgavas pilsētā, Sērenē, Secē un Staburagā.
Jaunjelgavā un piegulošajos pagastos aizvietojamajā ārsta praksē bija reģistrēti 1560 pacienti.

Piedāvājam:

  1. labas prakses vietas Jaunjelgavā un Secē ar sagādātu nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu, ārsta palīgi un medmāsas arī labprāt turpinātu darbu;
  2. dienesta dzīvokli Jaunjelgavā;
  3. vietu bērnu dārzā un skolā, ja tas nepieciešams;
  4. cita veida nepieciešamo pašvaldības atbalstu.

Sīkāka informācija un pieteikšanās prakses vietas apskatei un darbam Aizkraukles novada pašvaldībā, kontaktpersona Uldis Albiņš, Jaunjelgavas apvienības vadītājs, tel.nr. 29122684, e-pasts Uldis.Albins@aizkraukle.lv.

Pieteikšanās līdz 15.oktobrim, nosūtot elektronisku pieteikumu uz adresi dome@aizkraukle.lv, vai klientu apkalpošanas centros Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1A vai Jaunjelgavā, Lāčplēša ielā 11.