Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, Latvija

2018.gada 7.jūnijs

Darba kārtība

Konferences mērķis ir uzlabot veselības nozares profesionāļu un politikas veidotāju izpratni un veicināt pacientu drošības kultūras veidošanos Latvijā, kā arī atbalstīt centienus stiprināt pacientu drošību, izceļot līdz šim Latvijā paveikto un daloties ar citu valstu veiksmīgo pieredzi un praksi.

Konferences dalībnieki:  ārstniecības personas, politikas veidotāji, sabiedriskās organizācijas un citi interesenti.

Organizētāji: Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā.

Konferences dalībnieki par dalību konferencē saņems 8 tālākizglītības punktus.

Laiks Lektors un prezentācijas nosaukums
8:45- 9:30 Dalībnieku reģistrācija
Konferences atklāšana
9:30 – 9:40 Anda Čakša, Veselības ministre, Latvija
1.sesija: Pacientu drošības kultūra ierobežotu resursu apstākļos

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar PVO nostādnēm pacientu drošības veicināšanā kā reģionālā, tā globālā līmenī, galvenajiem izaicinājumiem un iespējām veicināt pacientu drošības kultūras veidošanos veselības aprūpes nozarē.

Sesijas vadītājs: Neelam Dhingra-Kumar, Dr., MBBS, MD, CTM (RCPE), Koordinators, Pacientu drošības un riska menedžmenta nodaļas vadītājs, Līdzautors: WHO 3rd Global Patient Safety Challenge: Medication Without Harm, Pasaules Veselības organizācija

9:40 – 10:00 Neelam Dhingra-Kumar, Dr., PVO, Ženēva, Šveice

Evgeny Zheleznyakov, Dr., MD, PhD, PVO Eiropas Primārās veselības aprūpes centrs

·         Pacientu drošības globālais un reģionālais ietvars (TBC)

10:00 – 10:20 Lena Graversen (TBC)

·         Kā likumdošana ietekmē pacientu drošības kultūras veidošanos

10:20 – 10:40 Walter Kuchenbecker, MBChB, FCOG, PhD., Dr., Ginekologs, Isala klīnika, Nīderlande

·         Pacientu drošības un kvalitātes uzlabošanas kultūras ieviešana un attīstība: ārsta skatījums

10:40 – 10:55 Evija Palčeja, Dr., MD, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu drošības koordinatore, Slimību profilakses un kontroles centra Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļa vecākā eksperte, Latvijas universitātes lektore un pētniece

·         Pacientu drošības klimats Latvijā

10:55 – 11:15 Neelam Dhingra-Kumar, Dr., PVO, Ženēva, Šveice

·         Sesijas kopsavilkums, diskusija

11:15 – 11:50 Kafijas pauze
2.sesija: Invazīvo procedūru drošības standarti: komandas un cilvēkfaktora loma

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar invazīvo procedūru standartiem, uzsverot komandas un cilvēkfaktora lomu, un apmainīties ar pieredzi drošības standartu ieviešanā ārstniecības iestādēs.

Sesijas vadītājs: Viesturs Boka, Dr., MD, Prof., Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Ķirurģijas katedras profesors, Latvija

11:50 – 12:00 Viesturs Boka. Dr., MD, Prof., Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Ķirurģijas katedras profesors, Latvija

·         Ievads

12:00 – 12:20 Guttorm Brattebø, Prof., MD, Anesteziologs konsultants Norvēģijas Haukelandes universitātes slimnīcas Anestēzijas un intensīvās terapijas nodaļā, Traumatoloģijas profesors Bergenas universitātes Klīniskās medicīnas fakultātē

·         Invazīvo procedūru un IV medikamentu drošības standarti: kā uzlabot drošību, izmantojot komandas pieeju?

12:20 – 12:40 Anita Romijn, Drs., Pētniece Amsterdamas VU Universitātes medicīnas centrā, Nīderlande

·         Klīniskās komandas darba vadība (crew resource management): mehānisms un efektivitāte uzlabojot pacientu drošību

12:40 – 12:55 Biruta Mamaja, Dr., MD, Asoc. prof., Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” anestezioloģijas virsārste, Rīgas Stradiņa universitātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras docētāja, Latvija

Haralds Plaudis, Dr., MD, Asoc. prof., Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas galvenais speciālists, Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas katedras docētājs, Latvija

·         Ķirurģiskās čeklistes ieviešana Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Gaiļezers”; problēmas un risinājumi

12:55 – 13:15 Viesturs Boka, Dr., MD, Prof., Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Ķirurģijas katedras profesors, Latvija

·         Sesijas kopsavilkums, diskusija

13:15 – 14:05 Pārtraukums
3.sesija: Multidisciplināra pieeja sepses prevencijai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar dažādām lomām, pieejām un darbībām sepses prevencijai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai

Sesijas vadītājs: Uga Dumpis MD., PhD., Latvijas Universitātes infekcijas slimību profesors, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Infekcijas slimību un infekcijas kontroles nodaļas vadītājs, Latvija

14:05 – 14:15 Uga Dumpis MD, PhD, Latvijas Universitātes infekcijas slimību profesors, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Infekcijas slimību un infekcijas kontroles nodaļas vadītājs

·         Ievads

14:15 – 14:40 Einar Hovlid, MD, PhD, Projektu koordinators Norvēģijas Veselības aprūpes uzraugošo iestāžu valdē, Asociētais profesors Bergenas universitātē, Norvēģija

·         Pacientu ar sepses risku skrīnings un ārstēšana uzņemšanas nodaļās

14:40 – 15:05 Christopher Horvat, Dr., MD, MHA, direktors UPMC Pitsburgas Bērnu slimnīcas Veselības informātikas un klīniskās efektivitātes centrā, docents pediatriskajā aprūpē, ASV

·         Mūsdienīga pieeja sepses atpazīšanā, menedžmentā un izpildes uzlabošanā

15:05 – 15:25 Uga Dumpis MD, PhD, Latvijas Universitātes infekcijas slimību profesors, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Infekcijas slimību un infekcijas kontroles nodaļas vadītājs

·         Sesijas kopsavilkums, diskusija

15:25 – 15:50 Kafijas pauze
4.sesija: Labās prakses piemēri pacientu drošības un kvalitātes nodrošināšanai slimnīcās

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar labās prakses piemēriem, radošām un veiksmīgām idejām, kas īstenotas dažādās slimnīcās

Sesijas vadītājs: Reinis Balmaks, Dr., MD, Rīgas Stradiņa universitātes Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras docents; Konsultants Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pediatrijas intensīvās terapijas nodaļā, Latvija

15:50 – 16:00

Reinis Balmaks, Dr., MD, Rīgas Stradiņa universitātes Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras docents; Konsultants Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pediatrijas intensīvās terapijas nodaļā, Latvija

·         Ievads

16:00 – 16:20 Christopher Horvat, Dr., MD, MHA, direktors UPMC Pitsburgas Bērnu slimnīcas Veselības informātikas un klīniskās efektivitātes centrā, docents pediatriskajā aprūpē, ASV

·         Efektīva elektronisko medicīnas ierakstu datu izmantošana, lai optimizētu pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

16:20 – 16:40 Anita Romijn, Drs., Pētniece Amsterdamas VU Universitātes medicīnas centrā, Nīderlande

·         Labākās prakses piemēri pacientu drošībā Nīderlandes slimnīcās

16:40 – 17:00

Reinis Balmaks, Dr., MD, Rīgas Stradiņa universitātes Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras docents; Konsultants Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pediatrijas intensīvās terapijas nodaļā, Latvija

·         Sesijas kopsavilkums, diskusija

Konferences noslēgums
17:00 – 17:15 Anda Čakša, Veselības ministre, Latvija

Neelam Dhingra-Kumar, Dr., PVO, Ženēva, Šveice

·         Konferences noslēgums un kopsavilkums