Programma

Pieteikties šeit

Konferences programmā iespējamas nelielas izmaiņas, sekojiet informācijai www.arstubiedriba.lv.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas,
pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti (tiks precizēts).

DALĪBAS MAKSA:

Līdz 11.01. (ieskaitot) – 15 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem
speciālistiem, māsām; 30 EUR pārējiem;
12.01.–24.01. – 25 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem
speciālistiem, māsām; 40 EUR pārējiem;
no 25.01. – 40 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem,
māsām; 50 EUR pārējiem.
Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības konferenču reģistrācijas sistēmā lab.arstubiedriba.lv,
sadaļā Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties.
Kopš 2017. gada septembra dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama
TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu dalībnieka karti. Tiem, kuri vēl nav saņēmuši savu karti, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences.
APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā,
gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta.
Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv – sadaļā “Mans profils”. Lai piekļūtu
profilam, jums jāievada savas LĀB kartes numurs. Parole pirmajā reģistrēšanās reizē – jūsu personas kods. Pēc tam to var nomainīt.

Informācija – Latvijas Ārstu biedrības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv,
kā arī www.arstubiedriba.lv.