Sports jebkurā vecumā 5 reizes nedēļā. Kardioloģe Vita Vesmane

http://www.arstubiedriba.lv/images/video/50-1.mpg