20.01-14.12.2019„Dzīvības koks” programmas „Spēka Avots”

14.- 15.12.2018 – Starptautiskais Daugavpils Medicīnas Forums 2018/ Международный форум медицины 2018

13. 10.2018 – Preventīvās medicīnas mūsdienu iespējas / Preventive medecine: Our day opportunities Возможности современной превентивной медицины

7. 06.2018 – Aktualitātes un inovācijas virssvara un aptaukošanās problēmu risināšanā Latvijā un pasaulē / Инновации в решении проблем лишнего веса и ожирения в Латвии и мире

8.-9.12.2017 – Starptautiskais Daugavpils Medicīnas Forums 2017/ Международный форум медицины 2017

2.-3.12.2016 – Starptautiskais Daugavpils Medicīnas Forums 2016/ Международный форум медицины 2016