1. gada 1.-5. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiks liels zinātnes notikums – “RSU Zinātnes nedēļa 2019”.

RSU Zinātnes nedēļa sastāvēs no trim galvenajām aktivitātēm – trim konferencēm:

  • -3. aprīlis – RSU Starptautiskā konference “Zināšanas praksei” medicīnas un veselības aprūpes nozarē;
  • aprīlī – RSU Starptautiskā starpdisciplinārā sociālo zinātņu konference “PLACES”;
  • -5. aprīlis – RSU Starptautiskā studentu konference.

Aicinām Latvijas Ārstu biedrības biedrus piedalīties un iesniegt tēzes dalībai zinātniskās sēdēs! Zinātnes nedēļas pasākumi notiks angļu valodā, tāpēc arī tēzes jāiesniedz angliski. Īpaši aicinām iesniegt tēzes slimnīcā strādājošos docētājus, zinātniekus, esošos un bijušos doktorantus, kā arī rezidentus. Visa informācija par RSU Zinātnes nedēļas aktivitātēm ir pieejama mājaslapā – https://www.rsu.lv/zinatnes-nedela-2019.

Augstskolas docētājiem, studentiem, zinātniekiem, rezidentiem, esošajiem un bijušajiem doktorantiem, kā arī zinātnisko tēžu līdzautoriem no LĀB dalība konferencē ir bezmaksas.

Tehnisku problēmu vai citu jautājumu gadījumos lūdzam sazināties ar RSU Zinātnes nedēļas projekta vadītāju Līgu Hartpengu: e-pasts Liga.Hartpenga@rsu.lv, mob. tālr. 26408489.