Reģistrēšanās forumam ŠEIT vai ierakstot pārlūkprogrammā adresi lab.arstubiedriba.lv un atverot sadaļu “Kongresi”.

Pretī foruma nosaukumam spiediet pogu “Pieteikties”.
Varat reģistrēties gan abām foruma dienām kopā, gan tikai vienai dienai. Finansiāli izdevīgāk ir reģistrēties abām dienām.

UZMANĪBU! Aizpildot reģistrācijas anketu, pievērsiet uzmanību ailītēm. Atsevišķās dienas atzīmējiet tikai tad, ja vēlaties piedalīties TIKAI vienā no foruma dienām. Lai reģistrētos ABĀM dienām, NEatzīmējiet atsevišķās dienas.

 

DALĪBAS MAKSA*

Foruma abas dienas: 

Līdz 5.12. (ieskaitot)– 40 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, medicīnas studentiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 50 EUR pārējiem;
6.12. – 13.12– 50 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, medicīnas studentiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 60 EUR pārējiem;
foruma norises dienās – 60 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, medicīnas studentiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 70 EUR pārējiem.

 

Viena diena (jebkura, datums jānorāda reģistrācijas anketā):

Līdz 5.12. (ieskaitot)– 30 EUR visiem dalībiekiem
6.12. – 13.12– 40 EUR visiem dalībniekiem
foruma norises dienās – 50 EUR visiem dalībniekiem

 

Foruma organizatori nenodrošina transportu uz foruma norises vietu un naktsmītni.

*Norādītais datums attiecas uz maksājuma veikšanu, nevis reģistrāciju. Pirms maksājuma veikšana reģistrācija obligāta. Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.