Programma

Reģistrēties konferencei var, sūtot pieteikumu e-pastā: biedriba.liha@gmail.com vai pa pastu –
Latvijas Infektologu un hepatologu asociācija, Linezera iela 3, Rīga, LV 1006, norādot pilnu vārdu,
uzvārdu, personas kodu, specialitāti, darbavietu.

Pasaules HIV/AIDS dienai veltīta konference

HIV/AIDS
somatiskie, psihiskie un tiesiskie aspekti

2017. gada 25. novembrī
Rīgas Stradiņa universitātes Aulā
Sākums plkst. 9.00, reģistrācija no plkst. 8.00

Atklāšanas uzrunas:
Rīgas Stradiņa universitātes rektors, profesors LZA īstenais loceklis Jānis Gardovskis
Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne
Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras vadītāja, profesore
LZA korespondētājlocekle Ludmila Vīksna