12. decembrī Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) savā pilnsapulcē par būtiskiem sasniegumiem medicīnā apbalvojusi Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes (MF) docētājus.

Izsakot atzinību par nozīmīgu ieguldījumu medicīnas studentu izglītībā, bērnu reimatoloģijā un pediatrijā, LU MF profesore Ingrīda Rumba-Rozenfelde apbalvota ar LĀB otrās pakāpes goda zīmi “Tempus Hominis” (no latīņu valodas – “cilvēka laiks”). LU MF profesoram Viesturam Bokam par izciliem sasniegumiem medicīnā pilnsapulcē piešķirts LĀB goda biedra nosaukums.

LĀB goda zīmes kā apbalvojumi nodibināti 2009. gadā. Otrās pakāpes goda zīmi piešķir par nopelniem Latvijas un pasaules medicīnas attīstībā, nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas attīstībā, ievērojamu atbalstu Latvijas Ārstu biedrībai un tās attīstībai, kā arī būtisku atbalstu Latvijas medicīnas zinātnei, izglītībai un klīniskai praksei.

LĀB goda biedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izciliem ārstiem, kas ievērojami sekmējuši medicīnas un veselības aprūpes virzību. Šo nosaukumu piešķir tikai nozares profesionāļiem ar lielu darba stāžu.