Latvijas Ārstu biedrība paziņo, ka 2019. gada 12. decembra pilnsapulce kvoruma trūkuma dēļ nebija lemttiesīga.

Atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2020. gada 14. janvārī plkst. 16.00, Rīgas Ebreju kopienas namā, Mazajā zālē, Rīgā Skolas ielā 6.

Sākums plkst. 16.00, reģistrācija no plkst. 15.00.

Darba kārtībā:

  1. Sapulces atklāšana, ziņojums par ieradušos biedru skaitu.
  2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
  3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju.
  4. LĀB prezidentes ziņojums.
  5. LĀB profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padomes, Ētikas komisijas, Aroda tiesas, Izglītības komisijas) vadītāju ziņojumi.
  6. LĀB Revīzijas komisijas ziņojums.
  7. Grozījumu apstiprināšana LĀB Izglītības komisijas nolikumā.

Ar LĀB Izglītības komisijas nolikuma grozījumu lēmuma projektu biedri var iepazīties LĀB sekretariātā Skolas ielā 3 Rīgā.

Biedrības Latvijas Ārstu biedrība valdes vārdā

prezidente Ilze Aizsilniece