Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” paziņo, ka Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valde 2019. gada 12. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu par biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce

notiks 2019. gada 12. decembrī Rīgas Ebreju kopienas namā, Mazajā zālē, Rīgā, Skolas ielā 6.

Sākums plkst. 15.00, reģistrācija no plkst. 14.00

Darba kārtībā:

  1. Sapulces atklāšana, ziņojums par ieradušos biedru skaitu
  2. Profesora Ilmāra Lazovska balvas pasniegšana, Tempus Hominis balvu pasniegšana, goda biedru sveikšana
  3. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  4. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
  5. LĀB prezidentes ziņojums
  6. LĀB profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
  7. LĀB Revīzijas komisijas ziņojums
  8. Grozījumu apstiprināšana LĀB Izglītības komisijas nolikumā

 

Ar LĀB Izglītības komisijas nolikuma grozījumu lēmuma projektu biedri var iepazīties LĀB sekretariātā, Skolas ielā 3, Rīgā.

Ja biedru pilnsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2020. gada 14. janvārī, plkst. 16.00, Rīgas Ebreju kopienas namā, Mazajā zālē, Rīgā, Skolas ielā 6.

Ja biedru pilnsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ieradušies biedri un citi interesenti tiks aicināti noklausīties priekšlasījumus par tēmām “Pacienta tiesības nomirt ar cieņu, kad nāve ir neizbēgama: terapijas atcelšana, komforta terapija” un “Izdegšanas sindroms ārstiem”, kā arī piedalīties diskusijā. Par piedalīšanos tiks piešķirti medicīniskās tālākizglītības punkti. Pasākuma norise plānota aptuveni līdz plkst. 18.00.

Rīgā, 2019. gada 12. novembrī

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” valdes vārdā

prezidente Ilze Aizsilniece