LĀB Goda biedri

LĀB I pakāpes goda zīme Tempus Hominis

LĀB II pakāpes goda zīme Tempus Hominis

Profesora Ilmāra Lazovska balva medicīnā 

Valetudo Patriae