doc Iesniegums kvalifikācijas atzīšanai
  

IZZIŅAS PAR ESOŠO PROFESIONĀLO STATUSU UN REPUTĀCIJU

No 2010. gada 1. jūlija Latvijas Ārstu biedrība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEK) valstīs izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju (Certificate of Current Professional status), ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
LĀB izsniedz arī atsevišķi izziņu par labu reputāciju (Certificate of Good standing) gadījumos, ja uzņēmējvalsts (ES, EEK vai ne-ES) pieprasa tikai informāciju par ārsta/zobārsta profesionālo reputāciju.

 

Dear appliciants!
Latvian Medical association informs You that starting from 1st of April 2014 the certificates of current profesional status and good standing will be issuedonly to citizens of countries of European Economic Area (countries of the European Union, Iceland, Lichtenstein, Norway) and of the Swiss Confederation. Such regulation is in accordance with Article 2 of the Directive 2005/36/EK.

Izziņas sagatavošanai nepieciešamie dokumenti:

1) aizpildīta pieteikuma forma;
2) pases kopija;
3) ārsta/zobārsta diploma kopija;
4) ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija;
5) pēcdiploma izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju (rezidentūras diploms,
internatūras, ordinatūras apliecības, izziņa no darba vietas/-ām par darba laiku kā ārstam stažierim, sertifikāti par kursu apmeklējumu u.c.);
   Nepieciešami dokumenti tikai par izglītību, kas iegūta pirms pirmā sertifikāta piešķiršanas konkrētajā specialitātē.
6) ārsta speciālista/zobārsta speciālista sertifikāta/-u kopija;
7) izziņas oriģināls no darba vietas par darbu specialitātē pēdējo 5 gadu laikā, ja kāds no izglītības dokumentiem iegūts pirms 2004. gada 1. Maija;
8) izziņas kopija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par administratīviem un krimināliem pārkāpumiem (http://www.ic.iem.gov.lv);
9) vārda, uzvārda maiņas apliecinājuma kopija, ja kāds no dokumentiem izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas.

LĀB izziņas izsniedz latviešu vai angļu valodā.
Dokumentus un pieteikuma formu var iesniegt darba dienās 9:00-17:00 Latvijas Ārstu biedrībā Rīgā, Skolas ielā 3, 1.stāvā pie sekretāres.

 

Sagatavošanas laiks:

Izziņas tiek sagatavotas 2 nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Samaksa par izziņu izsniegšanu =  160 EUR  (neapliekas ar PVN) – samaksu veic pie dokumentu iesniegšanas vai bankā

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Swedbank, fil. “Esplanāde”
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22
Izziņu derīguma termiņš:

– Latvijas Ārstu biedrības izziņas ir derīgas 3 mēnešus no to izsniegšanas brīža.
– Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izsniegtā izziņa derīga 3 mēnešus no tās izsniegšanas brīža.

 

ĪSLAICĪGĀ REĢISTRĀCIJA

 

Ārsti no ES valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi. Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā),šai personai jāveic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī. Lai saņemtu īslaicīgo reģistrācijas apliecību (uz vienu gadu), ārstam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1)deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, aizpildītu latviešu valodā (var saņemt LĀB birojā pie sekretāres);

2)pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju (pievieno dokumenta tulkojumu valsts valodā);

3)mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstu, izrakstu vai dublikātu), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā (pievieno dokumentu tulkojumu valsts valodā);

4)dokumentu, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai attiecīgi apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai dublikātu) (pievieno dokumenta tulkojumu valsts valodā);

Sazinoties ar mītnes valsts atbildīgajām institūcijām, viena mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par īslaicīgas reģistrācijas piešķiršanu.

Ārpus ES esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tad, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.

Īslaicīgās reģistrācijas apliecības maksa no 2017.gada 1.marta – 100 EUR (MK not. 298)

 

ĀRVALSTĪS IEGŪTAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA

Ārstiem, kuriem ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta, un viņi vēlas strādāt šajā profesijā arī Latvijā, jāgriežas Akadēmiskās Informacijas centrā- www.aic.lv.

Izziņu par ārzemēs iegūtas izglītības atbilstību LĀB izsniedz tikai pēc izglītības un to apstiprinošu dokumentu izvērtēšanas Akadēmiskās Informācijas centrā.
Latvijas Ārstu biedrība izziņās nevar iekļaut darba stāžu ārvalstu klīnikās.

 Papildus informācija: migration@arstubiedriba.lvŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Eksperta pieņemšanas laiki: Otrdienās 15:00-17:00

 

Saistītie dokumenti:
1. Direktīva 2005/36/EK http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:LV:PDF

2. Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (stājies spēkā 20.07.2001) https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=26021

3. MK noteikumi nr. 128 (14.02.2006) Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=128385