Rekvizīti  konferenču apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV18HABA0551046541166
Kods: HABALV22

BIROJA DARBA LAIKS:
Pirmdien 09:00-17:00
Otrdien 09:00-19:00
Trešdien 09:00-17:00
Ceturtdien 09:00-17:00
Piektdien 09:00-17:00
Brīvdienās – slēgts

Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas apmaksai
Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV27HABA0551035992836
Rekvizīti biedra naudas apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22

 

Latvijas Ārstu biedrības biroja kontaktinformācija

LĀB birojs

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

LĀB biroja vadītāja
 Maira Sudraba Mob.: 29335984
Tālr.: 67287321
lab@arstubiedriba.lv
maira@arstubiedriba.lv
Speciāliste sertifikācijas un apmācīttiesību jautājumos Agnese Zvaigzne Mob.: 29179248
Pieņemšanas laiki 204. kab.:
Trešdienās 14:00-17:00 Ceturtdienās 9:00-13:00
Iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 29179248

Atvaļinājumā līdz 17.08.2020.

agnese@arstubiedriba.lv
Speciāliste darbā ar LĀB juridiskajiem biedriem un tālākizglītības jautājumos Madara Bērante Mob.: 29429491

Tālr.: 67287321

Atvaļinājumā līdz 09.08.2020.

madara@arstubiedriba.lv
Sekretariāts Anda Zeltiņa Mob.: 67220661 info@arstubiedriba.lv
Dalībnieka karšu izņemšana Teiksma Pavasara Mob.: 27816296 teiksma@arstubiedriba.lv
Grāmatvedība Mob.: 29781106
gramatvediba@arstubiedriba.lv
Juriste Elita Vīksne

Mob.: 26413873

elita.viksne@precinieks.lv
Eksperts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos Gunita Čalovska

Mob.: +371 26194744

Pieņemšanas laiki:
Ceturtdienās 10:00-12.00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. +371 26194744

migration@arstubiedriba.lv
Mācību centra vadītāja (LĀB konferences) Antra Plane Mob.: 29428133 macibucentrs@arstubiedriba.lv
Izglītības un e-projektu vadītāja Anda Jēgere Mob.: 29416052
Fakss: 67240429
anda@arstubiedriba.lv

konference@arstubiedriba.lv

Žurnāla “Latvijas Ārsts” redakcijas kontaktinformācija
Galvenais redaktors Pēteris Apinis Mob.: 29486586  la@arstubiedriba.lv
Datorgrafiķi dizains@arstubiedriba.lv
Projektu vadītāja Inese Bogdanova Mob.: 26523676 inesez@arstubiedriba.lv
Abonēšanas un reklāmas daļa Inese Bogdanova Mob.: 26523676 reklama@arstubiedriba.lv