Rekvizīti biedra naudas, konferenču apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Swedbank, fil. “Esplanāde”
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22

BIROJA DARBA LAIKS:
Darba dienās 09:00-17:00
Brīvdienās – slēgts

Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas apmaksai
Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Swedbank, fil. “Esplanāde”
Konts: LV27HABA0551035992836

 

Latvijas Ārstu biedrības biroja kontaktinformācija

LĀB birojs

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

LĀB biroja vadītāja
 Maira Sudraba Mob.: 29335984
Tālr.: 67287321
Fakss: 67220657
lab@arstubiedriba.lv
maira@arstubiedriba.lv
Speciāliste sertifikācijas, apmācīttiesību un
tālākizglītības punktu piešķiršanas jautājumos
Diāna Rudzīte Mob.: 29179248
Tālr.: 67287321
Fakss: 67220657
diana@arstubiedriba.lv
Sekretariāts Teiksma Pavasara Tālr.: 67220661
Fakss: 67220657
teiksma@arstubiedriba.lv
Juriste Elita Vīksne Mob.: 26413873
Fakss: 67220657
elita.viksne@precinieks.lv
Eksperts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos Gunita Žukovska

Mob. 26194744

Pieņemšanas laiki:
Otrdienās 15:00-17:00

migration@arstubiedriba.lv
Izglītības projektu vadītāja
Inga Kanasta-Zabarovska Mob.: 28338112
Tālt.: 67240428
Fakss: 67240429
inga@arstubiedriba.lv
konference@arstubiedriba.lv
Mediju projektu vadītāja Sendija
Burka-Šaicanova
Mob.:29144236 sendija@arstubiedriba.lv
Finanšu direktore
Lolita Indriksone Mob.: 29194405 lolita@arstubiedriba.lv
Žurnāla “Latvijas Ārsts” redakcijas kontaktinformācija
Galvenais redaktors Pēteris Apinis peteris@arstubiedriba.lv
Literārā redaktore Ieva Miķelsone Mob.: 20276668 la@arstubiedriba.lv
Datorgrafiķe Sinda Veidemane Mob.: 29223370 dizains@arstubiedriba.lv
Projektu vadītāja Inese Bogdanova Mob.: 26523676
Kab.: 67240428
inesez@arstubiedriba.lv
Abonēšanas daļa Inese Bogdanova Mob.: 26523676
Kab.: 67240428
abonesana@arstubiedriba.lv
Reklāmas aģents reklama@arstubiedriba.lv