Rekvizīti  konferenču apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Swedbank, fil. “Esplanāde”
Konts: LV18HABA0551046541166
Kods: HABALV22

BIROJA DARBA LAIKS:
Pirmdien 09:00-17:00
Otrdien 09:00-19:00
Trešdien 09:00-17:00
Ceturdien 09:00-17:00
Piektdien 09:00-17:00
Brīvdienās – slēgts

Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas apmaksai
Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Swedbank, fil. “Esplanāde”
Konts: LV27HABA0551035992836
Rekvizīti biedra naudas apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Swedbank, fil. “Esplanāde”
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22

 

Latvijas Ārstu biedrības biroja kontaktinformācija

LĀB birojs

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

LĀB biroja vadītāja
 Maira Sudraba Mob.: 29335984
Tālr.: 67287321
Fakss: 67220657
lab@arstubiedriba.lv
maira@arstubiedriba.lv
Speciāliste sertifikācijas, apmācīttiesību un
tālākizglītības punktu piešķiršanas jautājumos
Agnese Zvaigzne Mob.: 29179248
Tālr.: 67287321
Fakss: 67220657
agnese@arstubiedriba.lv
Sekretariāts
Dalībnieka karšu izņemšana
Teiksma Pavasara Tālr.: 67220661
Fakss: 67220657
teiksma@arstubiedriba.lv
Juriste Elita Vīksne Mob.: 26413873
Fakss: 67220657
elita.viksne@precinieks.lv
Grāmatvedība Mob.: 29781106
gramatvediba@arstubiedriba.lv
Eksperts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos Gunita Žukovska

Mob. 26194744

Pieņemšanas laiki:
Trešdienās 10:00-12.00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 26194744

No 01.10-11.10 atvaļinājumā 

migration@arstubiedriba.lv
Izglītības projektu vadītāja
Inga Kanasta-Zabarovska Mob.: 28338112
Tālt.: 67240428
Fakss: 67240429
inga@arstubiedriba.lv
konference@arstubiedriba.lv
Izglītības projektu asistente, speciāliste darbā ar LĀB biedriem
Madara Bērante Mob.: 29429491 madara@arstubiedriba.lv
Izglītības un e-projektu vadītāja Anda Jēgere Mob.: 29416052 anda@arstubiedriba.lv
Mediju projektu vadītāja
Sendija
Burka-Šaicanova
Mob.:29144236 sendija@arstubiedriba.lv
Žurnāla “Latvijas Ārsts” redakcijas kontaktinformācija
Galvenais redaktors Pēteris Apinis
Literārā redaktore Ieva Miķelsone Mob.: 20276668 la@arstubiedriba.lv
Datorgrafiķi dizains@arstubiedriba.lv
Projektu vadītāja Inese Bogdanova Mob.: 26523676 inesez@arstubiedriba.lv
Abonēšanas daļa Inese Bogdanova Mob.: 26523676 abonesana@arstubiedriba.lv
Reklāmas aģents reklama@arstubiedriba.lv