KLĪNISKIE CEĻI UN ALGORITMI PSIHIATRIJĀ

No 16. maija konference skatāma video ierakstā www.kursiarsitem.lv

Veicot apmaksu līdz 16. maijam, konferences video materiāls pieejams ar atlaidi

Konferences video ieraksts

Konferences programma

Depresijas atpazīšanas, vadīšanas un ārstēšanas klīniskie ceļi un algoritmi
Profesors Elmārs Rancāns, psihiatrs
Šizofrēnijas atpazīšanas, vadīšanas un ārstēšanas klīniskie ceļi un algoritmi
Dr. Elmārs Tērauds, psihiatrs
Demences atpazīšanas, vadīšanas un ārstēšanas klīniskie ceļi un algoritmi
Profesors Māris Taube, psihiatrs
Alkohola atkarības atpazīšanas, vadīšanas un ārstēšanas klīniskie ceļi un algoritmi
Dr. Astrīda Stirna, narkologs, psihiatrs
Dubultdiagnozes atpazīšanas, vadīšanas un ārstēšanas klīniskie ceļi un algoritmi
Dr. Sarmīte Skaida, narkologs, psihiatrs
Opioīdu atkarības atpazīšanas, vadīšanas un ārstēšanas klīniskie ceļi un algoritmi
Dr. Inga Landsmane, narkologs, psihiatrs
Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma atpazīšanas, vadīšanas un ārstēšanas klīnisko ceļu un algoritmu projekts
Dr. Ņikita Bezborodovs, psihiatrs, bērnu psihiatrs
Autiskā spektra traucējumu atpazīšanas, vadīšanas un ārstēšanas klīnisko ceļu un algoritmu projekts
Dr. Anete Masaļska, psihiatrs, bērnu psihiatrs
Psihosociālās intervences psihiatriskiem pacientiem
Asociētā profesore Ieva Bite, klīniskais psihologs

* Programmā iespējamas izmaiņas
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 8* tālākizglītības punkti (tiks saskaņots).

Informācija – tālr. 29428133, vai pa e-pastu macibucentrs@arstubiedriba.lv