Par Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) projektu, ko finansē Eiropas Sociālā fonds „Latvijas Ārstu biedrības administratīvās kapacitātes uzlabošana politisko lēmumu pieņemšanas procesā un publiskā pakalpojuma sniegšanā veselības aprūpes jomā”

Kāpēc LĀB sertificē ārstus!

Sertifikācija ir valsts funkcija – likumā deleģēta konkrētām privātpersonām

  1. oĀrstniecības likuma 29. panta 2. daļa
  2. oValsts pārvaldes iekārtas likuma 3. panta 2. daļa, 40., 41., 42., 43. un 44. pants

Lēmums par sertifikāta izsniegšanu/neizsniegšanu ir administratīvais akts

Latvijas Ārstu biedrība ir iestāde administratīvajā procesā

 

shema2

Lai sekotu līdzi pārējām projekta „Latvijas Ārstu biedrības administratīvās kapacitātes uzlabošana politisko lēmumu pieņemšanas procesā un publiskā pakalpojuma sniegšanā veselības aprūpes jomā” aktivitātēm, aicinām apmeklēt www.arstubiedriba.lv/ ESF projekts

  • Visa gada garumā tiks rekonstruēta LĀB mājas lapa, to optimizējot un strukturējot, kurā varēs lietotājiem draudzīgā vidē atrast ikdienai nepieciešamo informāciju
  • darbam ar lokālo LĀB datubāzi tiks apmācīti biroja darbinieki un LĀB biedri
  • LĀB biroja darbinieki piedalīsies semināros un apmācībās
  • tiks organizēts seminārs 97 specialitāšu sertifikācijas komisijām

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latvijas Ārstu biedrība.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

ESF