Latvijas Ārstu biedrības
          STARPDISCIPLINĀRĀ konference

        Jaunākās diagnostikas un ārstēšanas  iespējas

 

REĢISTRĀCIJA

 

2019. gada 14. decembrī
Daugavpils pilsētas domē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Daugavpilī

Sākums plkst. 9.30, reģistrācija no plkst. 9.00 līdz 12.00

Konferenci vada Māris Pļaviņš un profesore Angelika Krūmiņa

Lekcijas laiks
9.30–10.10 Aktualitātes traumatoloģijā un ortopēdijā
Sandris Petronis, traumatologs, ortopēds
10.10–10.50 EVOlūcija redzes korekcijā
Ilze Šveiduka, oftalmoloģe
10.50–11.30 Diagnostikas iespējas onkoloģijā
Asoc. profesore Dace Baltiņa, onkoloģe ķīmijterapeite
11.30–12.00      30 min kafijas pauze
12.00–12.40 Jaunumi radioloģijā
Asoc. profesors Ardis Platkājis, radiologs
12.40–13.10 Bērnu oftalmoloģijas skrīninga metodes
Ilona Volkova, oftalmoloģe
13.10–13.50 Aktualitātes kardiovaskulāro slimību diagnostikā un ārstēšanā
Viktorija Skuja, kardioloģe
13.50–14.20      30 min kafijas pauze
14.20–15.00 Digitālā pozitronu emisijas datortomogrāfija PET/CT. Pirmā pieredze
Latvijā Marika Kalniņa, radioloģe diagnoste
15.00–15.40 Jaunas tendences astmas ārstēšanā
Lilita Mitrofanova, pneimonoloģe
15.40–16.20 Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca 95 gadu griezumā
Sarmīte Ķikuste, Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas vadītāja

* Programmā iespējamas izmaiņas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti. 

Dalības maksa:
Līdz 7.12. (ieskaitot) – 20 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem; 15 EUR māsām; 35 EUR pārējiem;
8.12.–13.12. 30 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem; 20 EUR māsām; 45 EUR pārējiem;
konferences dienā50 EUR visiem dalībniekiem.
Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

 Reģistrēšanās konferencei  >> 

Dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu dalībnieka karti. Ja jums kartes vēl nav, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences.

APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv – sadaļā “Mans profils”.

Pēc konferences aicinām apmeklēt Daugavpils cietoksnī atvērto sabiedriskās organizācijas “Veselības veicināšanas un atbalsta biedrība” veidoto pastāvīgo ekspozīciju, kas veltīta medicīnas vēsturei. Konferences dalībniekiem ieeja bezmaksas.

Uz Daugavpili no Rīgas tiek organizēts autobuss.

Informācija – Latvijas Ārstu biedrības izglītības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv, kā arī www.arstubiedriba.lv.