LAB Logo  zurnals                                                                               

                Sports baneris                                                                                         

doc Iesniegums izziņai par esošo profesionālo statusu un reputāciju
  

IZZIŅAS PAR ESOŠO PROFESIONĀLO STATUSU UN REPUTĀCIJU

 No 2010. gada 1. jūlija Latvijas Ārstu biedrība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEK) valstīs izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju (Certificate of Current Professional status), ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
LĀB izsniedz arī atsevišķi izziņu par labu reputāciju (Certificate of Good standing) gadījumos, ja uzņēmējvalsts (ES, EEK vai ne-ES) pieprasa tikai informāciju par ārsta/zobārsta profesionālo reputāciju.

 

Dear appliciants!
Latvian Medical association informs You that starting from 1st of April 2014 the certificates of current profesional status and good standing will be issued only to citizens of countries of European Economic Area (countries of the European Union, Iceland, Lichtenstein, Norway) and of the Swiss Confederation. Such regulation is in accordance with Article 2 of the Directive 2005/36/EK.

 Izziņas sagatavošanai nepieciešamie dokumenti:

1) aizpildīta pieteikuma forma;
2) pases kopija;
3) ārsta/zobārsta diploma kopija;
4) ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija;

5) pēcdiploma izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju (rezidentūras diploms,
internatūras, ordinatūras apliecības, izziņa no darba vietas/-ām par darba laiku kā ārstam stažierim, sertifikāti par kursu apmeklējumu u.c.);
   Nepieciešami dokumenti tikai par izglītību, kas iegūta pirms pirmā sertifikāta piešķiršanas konkrētajā specialitātē.
6) ārsta speciālista/zobārsta speciālista sertifikāta/-u kopija;
7) izziņas oriģināls no darba vietas par darbu specialitātē pēdējo 5 gadu laikā, ja kāds no izglītības dokumentiem iegūts pirms 2004. gada 1. Maija;
8) izziņas oriģināls no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par administratīviem un krimināliem pārkāpumiem (
http://www.ic.iem.gov.lv);
9) vārda, uzvārda maiņas apliecinājums, ja kāds no dokumentiem izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas.

 LĀB izziņas izsniedz latviešu vai angļu valodā.


Dokumentus un pieteikuma formu var iesniegt darba dienās 9:00-17:00 Latvijas Ārstu biedrībā Rīgā, Skolas ielā 3, 1.stāvā pie sekretāres.

 

 Sagatavošanas laiks:

Izziņas tiek sagatavotas 2 nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 Samaksa par izziņu izsniegšanu =  160 EUR  (ar iekļautu PVN) - samaksu veic pie dokumentu iesniegšanas

 

 

Izziņu derīguma termiņš:

 

- Latvijas Ārstu biedrības izziņas ir derīgas 3 mēnešus no to izsniegšanas brīža.
- Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izsniegtā izziņa derīga 3 mēnešus no tās izsniegšanas brīža.

 

ĪSLAICĪGĀ REĢISTRĀCIJA

 

 Ārsti no ES valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi. Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā),šai personai jāveic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī. Lai saņemtu īslaicīgo reģistrācijas apliecību (uz vienu gadu), ārstam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1)deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, aizpildītu latviešu valodā (var saņemt LĀB birojā pie sekretāres);

 2)pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju (pievieno dokumenta tulkojumu valsts valodā);

 3)mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstu, izrakstu vai dublikātu), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā (pievieno dokumentu tulkojumu valsts valodā);

 4)dokumentu, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai attiecīgi apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai dublikātu) (pievieno dokumenta tulkojumu valsts valodā);

 Sazinoties ar mītnes valsts atbildīgajām institūcijām, viena mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par īslaicīgas reģistrācijas piešķiršanu.

 Ārpus ES esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tad, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.

 Īslaicīgās reģistrācijas apliecības maksa- Ls 20/ EUR 28.46.

 

ĀRVALSTĪS IEGŪTAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA

 Ārstiem, kuriem ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta, un viņi vēlas strādāt šajā profesijā arī Latvijā, jāgriežas Akadēmiskās Informacijas centrā- www.aic.lv.

 Izziņu par ārzemēs iegūtas izglītības atbilstību LĀB izsniedz tikai pēc izglītības un to apstiprinošu dokumentu izvērtēšanas Akadēmiskās Informācijas centrā.
Latvijas Ārstu biedrība izziņās nevar iekļaut darba stāžu ārvalstu klīnikās.

 Papildus informācija: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Eksperta pieņemšanas laiki: Pirmdienās 15:00-17:00

 

Saistītie dokumenti:
1. Direktīva 2005/36/EK http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:LV:PDF

2. Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (stājies spēkā 20.07.2001) https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=26021

3. MK noteikumi nr. 128 (14.02.2006) Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=128385

twitter.com draugim.lv
Lapa veidota ar ESF fonda
finansiālu atbalstu
Visvairāk skatītais raksts (reizes)
577326
LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBA

Skolas iela 3
Rīga, LV-1010
tālr. +371 67220661
fakss +371 67220657
epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.