Par LĀB biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar ārsta vai zobārsta diplomu (individuālais biedrs); ārstu vai zobārstu profesionālās apvienības un biedrības (biedrs – juridiska persona), kurām ir juridiskas personas statuss un kuru visi īstenie biedri ir tikai fiziskas personas ar ārsta vai zobārsta diplomu.
Pretendents, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru, LĀB prezidentam vai valdei iesniedz iesniegumu.

Juridiskās personas – papildus iesniegumam iesniedz organizācijas statūtu kopiju, dibināšanas protokolu, biedru sarakstu un reģistrācijas apliecības kopiju.
biedra naudas apmērs (spēkā no 2013. gada 15. novembra):
– EUR 45  iestāšanās maksa;
– EUR 30  regulārā gada biedra nauda (jāsamaksā par nākamo gadu līdz iepriekšējā gada 15. decembrim).

Individuālā biedra statuss veicot ikgadējo maksājumu ir uz vienu gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Latvijas Ārstu biedrības biedri saņem žurnālu “Latvijas Ārsts” un atlaides tālākizglītības pasākumu apmeklēšanai.
Lasīt vairāk – biedrības statūti.