Par LĀB biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar ārsta vai zobārsta diplomu (individuālais biedrs); ārstu vai zobārstu profesionālās apvienības un biedrības (biedrs – juridiska persona), kurām ir juridiskas personas statuss un kuru visi īstenie biedri ir tikai fiziskas personas ar ārsta vai zobārsta diplomu. Biedra statuss veicot ikgadējo maksājumu ir uz vienu gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Latvijas Ārstu biedrības biedri saņem žurnālu “Latvijas Ārsts” un atlaides tālākizglītības pasākumu apmeklēšanai.

1. Pretendents, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru, LĀB prezidentei vai valdei iesniedz iesniegumu.

2. Juridiskās personas – papildus iesniegumam iesniedz organizācijas statūtu kopiju, dibināšanas protokolu un biedru sarakstu. Dokumentus variet iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: madara@arstubiedriba.lv.

Biedra naudas apmērs (spēkā no 2013. gada 15. novembra):
EUR 45  iestāšanās maksa;
EUR 30  regulārā gada biedra nauda (jāsamaksā par nākamo gadu līdz iepriekšējā gada 15. decembrim).

Rekvizīti biedra naudas maksājumam:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448

Ja ir nepieciešams rēķins par biedra naudu, tad lūgums to pieprasīt grāmatvedībai, e-pasts: gramatvediba@arstubiedriba.lv.
Ja vēlaties izstāties no biedrības, tad lūgums iesniegt iesniegumu.
Lasīt vairāk – biedrības statūti.