LĀB biedru atkārtotā pilnsapulce

Reģistrācija no plkst. 15:00.

Darba kārtībā:

  1. Sapulces atklāšana, ziņojums par ieradušos biedru skaitu.
  2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
  3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju.
  4. LĀB prezidentes ziņojums.
  5. LĀB profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padomes, Ētikas komisijas, Aroda tiesas, Izglītības komisijas) vadītāju ziņojumi.
  6. LĀB Revīzijas komisijas ziņojums.
  7. Grozījumu apstiprināšana LĀB Izglītības komisijas nolikumā.

Ar LĀB Izglītības komisijas nolikuma grozījumu lēmuma projektu biedri var iepazīties LĀB sekretariātā Skolas ielā 3 Rīgā.

Datums

Jan 14 2020

Laiks

4:00 pm - 6:00 pm

Norises vieta

Rīgas Ebreju kopienas namā, Mazajā zālē, Rīgā, Skolas ielā 6

Rīkotājs

Latvijas Ārstu biedrība