Cienījamais kolēģi!

Pasaulē Covid-19 gadījumu skaits diemžēl turpina pieaugt un vairākām valstīm nākas atjaunot ierobežojošos pasākumus. Latvijā situācija šobrīd tiek kontrolēta pateicoties nenogurstošam epidemiologu darbam un kontaktpersonu apzināšanai, kas ļauj pārraut slimības izplatības ķēdi. Tomēr, kamēr aizvien tiek reģistrēti jauni gadījumi, ir svarīgi turpināt ievērot piesardzības pasākumus un saglabāt modrību, lai novērstu jaunus Covid-19 uzliesmojumus.

Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca un Latvijas Universitāte ir sagatavojušas mācību kursu ārstniecības personām, tai skaitā ārstiem, ārstu palīgiem, māsām, lai veicinātu izpratni par Covid-19 klīniskajām izpausmēm, diagnostiku un epidemioloģiju, tai skaitā kontaktpersonu apzināšanu un izplatības ierobežošanu augsta riska iestādēs.

Aicinām paplašināt zināšanas, Latvijas Ārstu biedrības tālākizglītības lapā www.kursiarstiem.lv apgūstot bezmaksas kursu “Covid-19 raksturojums, epidemioloģiskās uzraudzības pamatprincipi un pielietotās metodes pandēmijas ierobežošanā” un saņemt 2.6 TIP.