Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” paziņo, ka Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valde 2018. gada 11. septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu par biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce notiks 2018. gada 18. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē, Hipokrāta auditorijā, Rīgā, Dzirciema ielā 16. Sākums plkst. 14:00; reģistrācija no plkst. 13:00 Darba kārtība šeit

Ar LĀB statūtu grozījumu projektu, Sertifikācijas padomes nolikuma projektu un Izglītības komisijas nolikuma grozījumu lēmuma projektu biedri var iepazīties LĀB sekretariātā, Skolas ielā 3, Rīgā.

Kandidātus ievēlēšanai LĀB pārvaldes un profesionālajās institūcijās var pieteikt, iesniedzot iesniegumu LĀB sekretariātā, Skolas ielā 3, Rīgā, vai iesūtot e-pastā lab@arstubiedriba.lv.

Kandidātu prezidenta amatam var izvirzīt ar vismaz 50 (piecdesmit) biedru parakstītu iesniegumu, kas jāiesniedz biedrības valdei ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms biedru pilnsapulces.

LĀB prezidenta amatam izvirzīta līdzšinējā viceprezidente, ģimenes ārste Ilze Aizsilniece.

Ja biedru pilnsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2018. gada 21. novembrī, plkst. 16:00, Rīgas Stradiņa universitātē, Lielajā aulā, Rīgā, Dzirciema ielā 16.

Ja biedru pilnsapulce 18.oktobrī  nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ieradušies biedri tiks aicināti noklausīties juristu priekšlasījumus par Pacientu tiesību likuma piemērošanu un piedalīties diskusijā. Pasākuma norise plānota aptuveni līdz plkst. 17:00. Programma šeit Par piedalīšanos diskusijā 3,7 tālākizglītības punkti.

 

 

 

 

Rīgā, 2018. gada 12. septembrī

 

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” valdes vārdā

viceprezidents Māris Pļaviņš