Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

Latvijas Ārstu biedrība uzsāk īstenot neformālās izglītības programmu

„AKTUALITĀTES BĒRNU INFEKTOLOĢIJĀ: SLIMĪBU VADĪBA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA UN PROFILAKSE”

Apjoms: četras dienas; 32 stundas; 32 TIP

Mērķauditorija:
Ārsts (pediatrs, pediatru apakšspecialitātes ārsti, ģimenes ārsti), ārsta palīgs, māsa, farmaceits

Norises vieta un laiks:

Š.g.23.; 24.augustā un 6.; 7.septembrī (vienai grupai četras dienas) – Daugavpili

Š.g. 4.;5.;11.;12.oktobrī (vienai grupai četras dienas) – Dobelē

Katra izglītojamā dalība šajos kursos tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” līdzekļiem.

Programmas mērķis ir pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla, kas strādā ar bērniem, zināšanas un prasmes bērnu infekcijas slimību diagnostikā un terapijas taktikas izvēlē atbilstoši jaunākajām ES vadlīnijām.

Mācību programmas tēmas:

  • Bērnu infekcijas slimību klīnisko pazīmju izvērtēšana.
  • Ērču pārnestās slimības.
  • Vakcinācijas kalendārs un problēmsituāciju risinājumi.
  • Akūtas zarnu trakta infekcijas bērnu vecumā.
  • Aktuālās vakcīnregulējamās bērnu infekcijas slimības.
  • Imūndeficīti bērnu vecumā.
  • Akūtas elpceļu slimības bērnu vecumā.

 

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75 % no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Aicinām pieteiktie https://lab.arstubiedriba.lv

 

Pēc pieteikšanās katra dalībnieka dalība tiks izvērtēta un  apstiprināta telefoniski.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz LĀB izglītības daļu pa tālr. 67240428