Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001
“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”
konference
Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām aprūpe
Organizē Latvijas Ārstu biedrība ar Latvijas Reto slimību alianses informatīvo atbalstu
2020. gada 29. februārī
Rīgā, LU bibliotēkas telpās O. Kalpaka bulvārī 4
Konferenci vada: Dr.med. Andris Skride un Mg.phil. Ieva Plūme

 

8.30 – 9.00 Dalībnieku reģistrācija
9.00–9.40 Retās slimības, to definīcija, reto slimību izplatība Latvijā, reto slimību pacientu reģistrs un pacientu reģistrācijas kārtība.
Dr.Ieva Mālniece, Reto slimību koordinācijas centrs (BKUS)
9.40-10.20 Multidisciplināras aprūpes nodrošināšana pacientiem ar retajām slimībām, tai skaitā bērniem, veselības aprūpes organizācija.
Dr. Madara Kreile, pediatrs un Elīna Aleksejeva, pediatrs, bērnu pneimonologs, bērnu alergologs, CF ārsts BKUS, Bērnu slimību klīnika
10.20-11.00 Aprūpes pieejamība pacientiem ar retajām slimībām (zāles,  rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi, psiholoģiskais un sociālais  atbalsts).
Līga Gaigala, NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora vietniece un Zinta Rugāja, NVD Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniece
11.00-11.20 Pārtraukums
11.20 -12.00 Klīniskie pētījumi reto slimību jomā Latvijā, aktualitātes.
Dr.med. Dainis Krieviņš, asinsvadu ķirurgs
12.00-12.40 Ārstniecības personu tālākizglītības iespējas par retajām slimībām.
Dr.med. Andris Skride, kardiologs, Latvijas Reto slimību speciālistu asociācijas vadītājs
12.40-13.20 Ārstniecības tiesiskie aspekti bērnu ar retām slimībām aprūpē.
Dr.iur. Juris Beikmanis, Dr.iur. Zvērināts advokāts; Biedrības “Ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes””, valdes loceklis; biedrības “Latvijas Reto slimību alianse”, valdes loceklis
13.20-13.40 Pārtraukums
13.40-14.20 Eiropas References tīkli. Pieredze. Iespējas. Izaicinājumi.
Dr.med. Sandra Valeiņa, pediatrijas oftalmologs,  BKUS Acu slimību klīnikas vadītāja, ERN-EYE LV koordinatore
14.20-15.00 Nevalstisko organizāciju sniegtais atbalsts pacientiem ar retajām slimībām.
Baiba Ziemele, Latvijas Reto slimību alianses vadītāja

* Programmā iespējamas izmaiņas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti. 

 Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā Konferences vai, ierakstot pārlūkprogrammā LĀB kursu sistēmas adresi lab.arstubiedriba.lv, sadaļā Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties.

Šīs konferences organizēšanu atbalsta Eiropas Sociālais fonds, tādēļ Jūsu dalība konferencē ir bez maksas. Lai atskaitītos par konferences norisi, mums nepieciešamas visu dalībnieku aizpildītas reģistrācijas kartes un pasākuma novērtējuma anketas. Kartes un anketas lūdzam nodot konferences reģistratoriem (kartes – visas konferences norises laikā vai noslēgumā, novērtējuma anketas – noslēgumā).

Dalībnieka reģistrācijas karti atradīsiet  ŠEIT (Dalibnieka_karte_2020_02_29.docx).

  1. Lejuplādējiet to savā datorā.
  2. Aizpildiet elektroniski un izdrukājiet vai arī izdrukājiet un aizpildiet ar roku drukātiem burtiem.
  3. OBLIGĀTI ar roku parakstieties anketas beigās.

Ļoti novērtēsim, ja atradīsiet iespēju ierasties konferencē ar aizpildītu un parakstītu reģistrācijas karti. Kolēģiem, kuriem nav iespēju izdrukāt, izsniegsim kartes konferences norises vietā. Šādā gadījumā lūdzam laikus noskaidrot savas darbavietas reģistrācijas numuru, tas būs jānorāda dalībnieka kartē.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet konference@arstubiedriba.lv  vai zvaniet 67240428.